טופס הרשמה לכנסים וימי עיון

*
*
*
*

לסימון רק אם נדרשים לך הסדרי נגישות מיוחדים:
*אמצעי תשלוםאני מעוניין לקבל ניוזלטר חודשיchecked

טופס רישום למשתתפים בוגרי קורס רכזים של עמותת נגישות ישראל - מחיר 150 ₪

להרשמה למשתתפים שאינם בוגרי קורס של עמותת נגישות ישראל - בעלות 250 ₪ - לחצו כאן

סדר היום של ההשתלמות >>


פרטים לתשלום

עלות למשתתף בוגר קורס רכזי נגישות של עמותת נגישות ישראל - 150 ₪.
למשתתף שאינו בוגר קורס של עמותת נגישות ישראל - 250 ₪.

לביצוע תשלום באמצעות העברה בנקאית:

חשבון 417760, סניף 769, בנק פועלים, נווה מגן רמה"ש.

אישור אודות ביצוע ההעברה יש לשלוח בבקשה למייל sima@aisrael.org או לפקס: 09-7451127, לידי סימה.

עם שליחת הטופס הינך מאשר/ת כי ידוע לך שיש להסדיר את שכר הלימוד עד 14 ימים טרם מועד הקורס.

ביטול של 7 עד 14 ימים לפני יום תחילת הקורס, יחייבו את הנרשמים בדמי ביטול בסך של 40% מהעלות הכוללת של קורס.

ביטול של עד 7 ימים לפני יום תחילת הקורס, יחייבו את הנרשמים בדמי ביטול בסך של 60% מהעלות הכוללת של הקורס.

לצפייה בהזמנה מפורטת לחצו כאן

לפרטים נוספים: אפרת/מארי 09-7640429, 09-7640400, kursim@aisrael.org

*יתכנו שינויים בתוכנית ההרצאות

עבור לתוכן העמוד