"אות נגישות ישראל"

 
 

עמותת נגישות ישראל מעניקה מגוון אותות לארגונים הפועלים לקידום הנגישות.

אות נגישות ישראל נועד לשתי מטרות עיקריות:

 1. להביע הערכה לארגונים מנגישים
 2. ליידע את אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אילו מקומות נגישים.


האותות הניתנים ע"י העמותה:

"אות נגישות ישראל ל'מקום נגיש'"

"אות נגישות ישראל" ניתן למבנים כגון חנויות, סניפים, מקומות ספציפיים (לא לארגון כגוף) לאחר בדיקה של צוות העמותה על עמידה בדרישות החוקים והתקנות התקפים במועד אישור הענקת האות.

 

 

"אות נגישות ישראל ל'ארגון נגיש'"

"אות נגישות ישראל" ניתן לארגון כישות אחת, לאחר סיום תהליך הטמעת הנגישות הפיזית ונגישות היבטי השירות השונים ועל עמידה בדרישות החוקים והתקנות התקפים במועד האישור והענקת האות.

 

 

מדוע מומלץ לפעול לקבלת "אות נגישות ישראל"

"אות נגישות ישראל" מייצר ערך נוסף בנושאים הבאים:

 • מציג את הארגון כמקדם נגישות ללקוחות עם מוגבלות.
 • מגדיל את כמות הלקוחות ושביעות רצונם.
 • מציין שהארגון עומד בהגדרות החוק ותקנות הנגישות.
 • משפר את התדמית העסקית.
 • מציג את האחריות החברתית, תאגידית.
 • לצורך יידוע הלקוחות עם מוגבלות, קשישים, מתקשים ובני משפחותיהם על היותם נגישים.

 

זכויותיו של ארגון המקבל "אות נגישות ישראל"

 1. קבלת תעודה.
 2. קבלת מדבקה לדלת הכניסה (למקום נגיש)
 3. תוקף לשנתיים (כל שניים נדרש אשרור באמצעות בדיקה חוזרת)
 4. זכויות שימוש ב"אות נגישות ישראל" לשימוש בפרסום באתר אינטרנט ופרסומים אחרים
 5. תוקף "אות נגישות ישראל" הינו תדמיתי בלבד.

 

חובותיו של ארגון המקבל "אות נגישות ישראל"

 1. לעמוד בכל דרישות הנגישות כמוגדר בחוק ובתקנות הנגישות הרלוונטיות לתחום פעילות הארגון ובתקן הישראלי 1918 לעניין נגישות.
 2. תליית התעודה במקום הנראה לעין.
 3. הדבקת המדבקה על הכניסה הראשית במקום ניראה לעין (במקרה בו מדובר באות נגישות למקום).
 4. לא לבצע כל שינוי במקום מבחינת בנייה, נגישות, ריהוט, עיצוב פנים ללא אישור מורשה נגישות.
 5. במידה ומבוצעים שינויים בארגון, כאמור בסעיף 4 לעיל, עלך הארגון להסיר את האות והמדבקה ולזמן את נציגי העמותה בתום סיום השינויים, על מנת להעניק את האות מחדש בהתאם לדרישות והנחיות העמותה.
 6. התמדה על המשך עמידה בחקיקת הנגישות.
 7. שימוש בפרסומי החברה.
 8. ציון בפרסומי הסדרי הנגישות של הארגון.
 9. הקפדה על שמירה, עדכון, ריענון, תחזוקה של הסדרי הנגישות השונים.
 10. לפעול לחידוש ה"אות נגישות ישראל" אחת לשנתיים

קבלת האותות מותנית בבדיקה של העמותה הן של המקום והן של השירותים השונים הניתנים על ידי הארגון. 

 

צרו קשר:
טל': 09-7640400
פקס: 09-7451127
או בדוא"ל:
office@aisrael.org

הדפס
עבור לתוכן העמוד