שר המשפטים פרסם צו להוכחת נגישות בעת רישוי עסקים

20/01/2022
 
 
מסמך checklist

חוק רישוי עסקים קובע כי לא יינתן רישיון או היתר לעסק טעון רישוי שהוא "מקום ציבורי" או "שירות ציבורי", אלא אם כן קוימו בעסק הוראות הנגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

שר המשפטים גדעון סער הוציא את צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות), התשפ"א-2021, הקובע לגבי כל פריט רישוי שהינו מקום או שירות ציבורי כיצד תוכח עמידתו בהוראות הנגישות, ובתוך כך קובע את סוגי העסקים שיידרשו להמציא לרשות הרישוי חוות דעת אחת או תצהיר מאומת כדין.

 

לטיוטת הצו באתר נבו - לחצו כאן  

 

מצורף גם קובץ הצו להורדה 

 

  צו רישוי עסקים (הוכחת נגישות), התשפ"א-2021
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד