הערות "נגישות ישראל" לתקן הנגישות במגרשי שעשועים

2/02/2016
 
 
מתקן משחקים נגיש

בסוף חודש ינואר 2016, העבירה עמותת "נגישות ישראל" את הערותיה למכון התקנים בנושא: תקן 1498 חלק 8, הדן במגרשי שעשועים נגישים לאנשים עם מוגבלויות.

להלן עיקרי ההערות שהועברו לדיון שיתקיים בעוד כחודש ימים במכון התקנים:


הערות כלליות לתקן:

א. נבקש להוסיף לתקן חובת התקנת ספסלים נגישים לטובת אנשים עם מוגבלות בניידות המתקשים לעמוד זמן רב ונדרשים לשבת ולהשגיח על ילדיהם.

ב. נבקש לציין בתקן, נגישות להורים עם מוגבלות אשר מביאים את ילדיהם לגני השעשועים – כרגע לא מצוין מה לגבי מתקנים נגישים בהם להורים אין יכולת לשמור על ילדיהם.

ג. חסרות התאמות נגישות לעיוורים מבחינת דרכי גישה ומתקנים.

ד. חסרים מתקנים שניתן לעלות עליהם עם כיסא גלגלים.

 

הערות ספציפית לסעיפים בתקן:

א. סעיף 1.1– נבקש שהתקן יחול על כלל גדלי גני השעשועים ולא רק על גני שעשועים הגדולים מ- 100 מ'. הבעיה היתה קיימת בעבר וידועה לכולם וברגע שיש הגבלה לפי גודל, גני השעשועים מתפצלים למספר גני שעשועים קטנים ובכך לא קיימת דרישה להנגשה.

ב. סעיף 1.1 (בהערה) – נדרשת הגדרה מיהו מומחה מתאים בתחום.

ג. סעיף 1.2 חוקים, תקנות ומסמכים ישראליים – מה לגבי הוספת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), תשע"ד – 2013?

ד. סעיף 3.1.2 – מבקשים שהגובה יהיה בהתאם לאמור בת"י 1918 חלק 1 ולא כפי שמצוין כעת: "גובה המחסום לא יהיה קטן מ- 90 ס"מ לכל אורכו".

ה. סעיף 3.1.2 - מחסום כולל שער הסובב על צירו לא יכול להיות נגיש עבור אדם המתנייד בכיסא גלגלים, נבקש לציין חלופה למחסום זה.

ו. סעיף 3.2 – נדרשת גישה נגישה לכל המתקנים.

ז. סעיף 3.3.5 (2) - נדרשת התייחסות לכך שסימני האזהרה לא יסתיימו כאשר קיים מכשול, לא יוצבו עליהם מכשולים וברגע שקיימת חפיפה בין שני אזורי סכנה ויותר, יש להוריד את סימן האזהרה ולתחום את כל אזור הסכנה יחד.

ח. סעיפים 3.4.1 (א) + 3.4.1 (ב) - לא יכול להיות מצב בו רק מתקן אחד מכל מין יהיה נגיש כשיש מאותו מין, מספר מתקנים לפי גילאים שונים, נבקש לעדכן את הסעיפים בהתאם.

ט. סעיף 3.5.3.1 - יש לאפשר גישה גם למתקנים מתחת לגיל 3.

י. סעיף 3.5.3.4 - מה לגבי ילד / הורה כבד ראייה / עיוור? מה לגבי מאחזים וסימני אזהרה? נבקש להוסיף בהתאם.

יא. סעיף 3.5.3.5 – לא קיימת ההתייחסות בסעיף לכך שהורה המתנייד בכיסא גלגלים יכול להגיע למתקן ולהרים ילד עד גיל 3 וממנו, נבקש להוסיף.

יב. סעיף 3.6 (1) – לא ברור מדוע להפחית מת"י 1918 חלק 1 ששם מצוינים הגדלים הבאים: 1.30X 1.70 או קוטר של מטר וחצי.

יג. 3.7 (1) - לעניין הרוחב בלבד - מדוע לא לאפשר למגוון רחב יותר של כסאות גלגלים להיכנס? רצוי לציין 75 ס"מ כמו בתקן 1918 חלק 1.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד