התפרסמה רוויזיה לתקן ישראלי לנגישות

17/05/2015
 
 
פטיש שופטים מונח על ספר חוקים ומאזני צדק מאחור

התפרסמה רוויזיה לתקן ישראלי – ת"י 1918 - חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת, גרסת מרץ 2015.

תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנה בנגישות הסביבה הבנויה. מטרת התקן לקבוע דרישות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלויות שונות ולציבור בכלל לקבל מידע שיקל את ההתמצאות בבניינים ובשטחים ציבוריים ואת השימוש בכל שירות הניתן בהם, באופן שוויוני, עצמאי, מכובד ובטיחותי ולפי הוראות כל דין.

תקן זה קובע דרישות הנוגעות לאמצעי תקשורת המיועדים להעברת מידע בסביבה הבנויה. התקן דן באמצעי תקשורת בבניינים, בשטחי החוץ שלהם, ובשטחים פתוחים.

בתקן ישנם הגדרות מעודכנות לנושאי: שילוט, עמדת מודיעין, טלפונים ציבוריים, אינטרקום, מערכות התרעה, מערכות עזר לשמיעה, תאורה, אמצעי אזהרה מישושיים וחזותיים, תקשורת במעליות, מכונות למתן שירות אוטומטי.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד