עדכון על תהליך התקנת תקנות הנגישות

4/12/2014
 
 
מאזני צדק וספר חוקים עם פטיש שופטים עליו

לידיעת הציבור, מפרסמת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות דיווח נוסף, המבהיר היכן עומד תהליך התקנת תקנות הנגישות נכון לסוף חודש אוקטובר 2014.
האירוע הבולט של העת האחרונה הוא אישורן בכנסת של שלושה סטים נוספים של תקנות בנושאי נגישות מקלטים, הכשרה מקצועית ורכבת קלה.

תיקון מס' 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משנת 2005 קבע הוראות בדבר הנגשת מקומות ציבוריים ושירותים ציבוריים. ואולם, כדי שהוראות אלו ייכנסו לתוקף, החוק מחייב התקנת תקנות.

החובה להתקין תקנות נגישות מצויה באחריות שמונה שרי ממשלה, כל שר בתחומו. בנוסף, על התקנות לקבל את אישורה של וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. חלק מהתקנות חייבות אף לקבל אישור של שר או שרים נוספים, מלבד השר האחראי עליהן ישירות.

תהליך ההתקנה נמצא כעת בעיצומו, והוא מתבצע באיחור ניכר לעומת לוח הזמנים שנקבע בחוק (העברת כל התקנות לאישור הכנסת עד סוף שנת 2006). נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים פועלת מול המשרדים הנוגעים בדבר כדי לקדם את התהליך במהירות האפשרית.

כדי להקל על הבנת שלבי התהליך בדיווח, חילקנו את תהליך ההתקנה לשלושה חלקים:

 

1. התקנות אצל השר הממונה: גיבוש נוסח התקנות על ידי השר הממונה עליהן, ואישורן על ידי שרים אחרים לפי הצורך.

2. התקנות בכנסת: דיונים בוועדות העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת ואישור התקנות בוועדה.

3. סיום התהליך: שלבי המתנה בטרם כניסת התקנות לתוקף, וכניסתן לתוקף.

הדיווח מפרט באיזה שלב נמצאת כל אחת מהתקנות, וממתי היא נמצאת באותו שלב. בעמוד 6 לדיווח מובא תקציר גרפי, לקבלת תמונת מצב מהירה ונוחה.

בחודשים האחרונים חלה התקדמות משמעותית שכן נכון להיום, כל הסטים של התקנות, למעט שתיים, כבר הועברו על ידי השרים האחראים להם, לאישור הכנסת.

נכון להיום הושלמה התקנתן של 15 מתוך 34 סטים של תקנות הנגישות, והן פורסמו ברשומות.

בכוונת נציבות השוויון להמשיך ולעדכן את הציבור במצב התקנות מעת לעת.

דיווח מצב תקנות הנגישות - אוקטובר 2014 - לחצו כאן

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד