תקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין פורסמו ברשומות

21/11/2013
 
 
ספר שעל כריכתו סמל נכה בכיסא גלגלים

ב- 1 לספטמבר 2013 חתמה שרת המשפטים הגב' ציפי לבני על תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין), התשע"ד-2013. התקנות עוסקות בהנגשת המרחב הציבורי העירוני עבור אנשים עם מוגבלות.

ב-11 בנובמבר 2013 , פורסמו התקנות ברשומות והן תיכנסנה לתוקף כעבור שישה חודשים מיום פרסומן, כלומר ביום 11 במאי 2014.

להלן כמה דגשים לגבי התקנות:

1. התקנות עוסקות במקום שאינו בנין בסקטור הציבורי (כגון: גן ציבורי, מקום רחצה, בית קברות, אתר הנצחה), ומקום שאינו בנין בסקטור הפרטי (כגון גן אירועים בשטח פתוח, חניון ציבורי בשטח פתוח, מקום רחצה פרטי).

2. התקנות מבחינות בין מקום חדש שאינו בנין למקום קיים שאינו בנין. מקום חדש שאינו בנין הוא כזה שייפתח לציבור לאחר מועד תחילת של התקנות; הוא חייב להיות נגיש מרגע הפתיחה לציבור (תקנה 4).

3. מקום קיים שאינו בנין נדרש להיות מונגש לפי לוחות הזמנים המפורטים בתקנה 5. התקנה מבחינה בין מקום שאחראית לו רשות מקומית,לבין מקום שאחראית לו רשות ציבורית שאינה רשות מקומית והמגזר הפרטי. לכל אחד מאלה לוח זמנים שונה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות.

4. שימו לב למעורבות מורשי הנגישות - שלגבי חלק מהמקומות, החייב בביצוע נגישות חייב להכין תוכנית פעולה שתאושר על-ידי מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות השירות. גם את סיום ביצוע תכנית הפעולה צריך לאשר מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (תקנה 2(ב)).

5. למען הסר ספק, בנינים המצויים בתוך "מקום שאינו בניין" צריכים להיות מונגשים לפי תקנות בניין חדש או קיים לפי העניין!

לתקנות הנגישות למקום ציבורי שאינו בניין - לחץ כאן

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד