העמותה השתתפה בדיון בכנסת על תקנות נגישות מוסדות להשכלה גבוהה

17/09/2013
 
 
כובע סיום לימודים אקדמאיים

ב- 16.9.2013 התכנסה בכנסת, הוועדה העוסקת בהתקנת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ב-2012.

בוועדה השתתפו נציגי המל"ג, האוניברסיטאות, אגודת הסטודנטים, המוסד לביטוח לאומי, הנציבות, המרכז לעיוור, ארגוני הנכים, ארגוני החירשים והיועמ"ש מעמותת נגישות ישראל.

במשך הזמן שהוקצב לישיבה זו, דנו כל הגורמים הנ"ל בפרקים ב' ו- ג' לתקנות, להלן עיקרי הדברים:

תקנה 9 תיבדק האפשרות להכנסת תקרה אקוסטית, זיגוג כפול, הצללה וכדומה ולא בתקנה 10 כפי שנכתב עד עתה.

תקנה 11 תיעשה הפניה גורפת לתקנות השירות, למעט מקרים מסוימים בהם יהיה צורך לבצע התאמות ספציפיות למוסדות להשכלה גבוהה, כגון: התאמות נגישות בסיורים מודרכים שירותי FM לאנשים כבדי שמיעה. ובכל מקרה הוסכם, כי גורמים מהמוסד להשכלה גבוהה יעבירו עמדתם בנושא ההפניה לתקנות השירות.

תחת הכותרת "מקומות ישיבה במקומות הלימוד" צוין, כי כאשר סטודנט עם מוגבלות נדרש להעביר הרצאה בעזרת פודיום, במה וכדומה הם יונגשו לפי תקנות מקום קיים לדברי היועמ"ש בכנסת מר אייל לב ארי.

תקנה 12(א) יבוצע ניסוח מחודש תוך שמירת כל העקרונות הקיימים בסעיף. סימון 2 כיסאות בשורה הראשונה, שיעשה באמצעות הדבקת מדבקה על כל כיסא, המורה על עדיפות לישיבה של אדם עם מוגבלות או לחילופין שלט כללי שיהיה תלוי בכיתה המורה על כך. טרם הוחלט באיזו גישה לנקוט.

תקנה 12(ב) עניין הסימון טרם גובש, כפי שצוין לעיל בתקנה 12(א).

תקנה 13(א) הוספה המילה "לתשתית" במשפט הבא: "הפרשת הגובה בין השביל לתשתית המדשאה לא יעלה על..." כך אנשים המתניידים באמצעות כיסא גלגלים יוכלו לעלות בבטחה למדשאה.

תקנה 13(ב) מתייתר לאור התוספת בתקנה 13(ג) להלן.

תקנה 13(ג) הוספו המילים "ולפחות אחת מהן מוצלת" במשפט הבא: "במדשאה או בצמוד אליה, יהיו פינות ישיבה נגישות ולפחות אחת מהן מוצלת".

תקנה 13(ה) נציגי המל"ג בקשו לשנות תקנה זו, כך שבכל מקום בו מעניק המוסד שיעורים לתלמידים הלומדים בו ויש בו 150 תלמידים לפחות ולא כפי שהיה כתוב עד כה, כי אז ההכללה הינה על כל המוסד להשכלה גבוהה עצמו ולא לפי מספר התלמידים הלומדים בו. כך למשל במקום בו לומדים 30 תלמידים, המוסד יאלץ להנגיש מדשאה לדבריהם ולא זו הייתה הכוונה בניסוח התקנה.

תקנה 14(א) היועמ"ש של הנציבות הציע להפנות את התקנה לסעיף 66 לתקנות השירות בכל הקשור להנגשה טכנית וחושית בלבד. ולהוסיף בתקנה זו את נושא התמלול בסיורים, נוכח העובדה, כי בתקנות השירות אין לכך כל התייחסות. כמו כן, ביקש הצעה לנושא התמלול בסיורים על מנת להעביר לאנשי המקצוע האם ניתן לביצוע.

תקנה 14(ד) במקום מוגבלות שכלית יהיה כתוב מוגבלות קוגנטיבית. המל"ג טענו, כי ישנה בעיתיות בתקנה זו כיוון שהשיח הלימודי יפגע נוכח מתן הסבר בלשון פשוטה ויש לשמור על שירות ברמה גבוהה במקום בו ניתן שירות להשכלה גבוהה. לכן הוצע כי התקנה תהיה מנוסחת באופן הבא: "משתתף בסיור תלמיד עם מוגבלות קוגניטיבית או נפשית תותאם ההדרכה בלשון ואופן המותאמים למוגבלותו, כל עוד לא תהיה פגיעה במהות השירות".

נציגי המוסד לביטוח לאומי הסבירו, כי המל"ל בנה תכנית מקיפה להכשרה מקצועית עבור אנשים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב במקומות עבודה איכותיים ושוויוניים ככלל הציבור במקצועות השונים. בעמדתם הבהירו, כי יש צורך בהפרדה בין התחומים אותם מעניק המל"ל לבין נושאים אותם המוסדות להשכלה גבוהה מעניקים.

כך למשל, המל"ל מעניק סיוע לסטודנט עם מוגבלות גם בחו"ל ובכל משך תקופת שהותו שם לצורך לימודיו.

כמו כן, המל"ל מעניק מרכז תמיכה בתשלום לתלמידים עם מוגבלות (כאשר התלמיד משלם ומקבל החזר מהמוסד בו הוא לומד (על כך עוד יתקיים דין ודברים בהמשך).

היועמ"ש של הנציבות הבהיר, כי אגודות הסטודנטים, אינם נמנים כחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה ועל כן יחולו עליהם התקנות הקיימות, ללא ההחרגות הקיימות על המוסדות להשכלה הגבוהה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד