העמותה הגישה עתירה לבג"צ לקביעת לו"ז ומעקב להתקנת תקנות הנגישות

5/02/2013
 
 
פטיש שופטים

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע חובות שרי ממשלה שונים (ביניהם שר התחבורה, האוצר, המשפטים, התקשורת, הבריאות, החינוך, התמ"ת, הפנים, הביטחון) להתקין תקנות בתחום אחריותם לרווחת והסדרת התחום עבור אנשים עם מגבלות לפי הוראות פרק ה'1.
החוק קובע גם סד זמנים קבוע וברור למועד המאוחר ביותר בו יש להגיש את התקנות לאישור ועדת הכנסת.
מאחר ושרי הממשלה השונים התמהמהו בביצוע המוטל עליהם עמותת נגישות ישראל (ע"ר), הגישה עתירה לבג"צ בבקשה לתת צו לביצוע המלאכה תוך תיחום הזמנים מחדש ומעקב צמוד של בית המשפט.


השרים השונים מגיבים על צו בית משפט זה, ולהלן תשובות שר התחבורה, הביטחון ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין התקנות שבתחום אחריותם:


התאמות נגישות למקום ציבורי שאינו בניין- מכוח סעיף 19ט לחוק
התאמות נגישות למוסד על-תיכוני בנוגע לנגישות קורסי הכשרה מקצועית - מכוח סעיף 19ט לחוק
נגישות לרכבת הקלה - מכוח סעיף 19(ג) לחוק
נגישות פרטנית להורה ולתלמיד - מכוח סעיף 19לד לחוק
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים) התשע"ב- 2011
תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (מוסדות חינוך חדשים) התשע"ב-2012
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמת נגישות לשירותי בריאות ולמקומות נתינתם) התשע"ב-2012
תקנות בעניין נגישות דרכים - מכוח סעיף 19ט לחוק
תקנות ההתגוננות האזרחית (התאמות נגישות במקלטים); תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים); תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (נגישות לשירותי שעת חירום)
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (נגישות לשירותי שעת חירום)
תקנות לעניין הנחה מאגרת רישוי למפעילי מוניות נגישות
 
באופן כללי ניתן לומר כי התשובה הרווחת בהודעה המצ"ב כי התקנות השונות בהליכי כתיבה ואישור, אך יחד עם זאת, הדבר עשוי לקחת עוד

זמן נוכח חילופי השרים בימים אלו עקב הבחירות.

 

תגובת המדינה בקובץ מצ"ב מטה


העמותה באדיבות משרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות' -עורכי דין  http://www.zag-law.co.il בראשות עו"ד תומר רייף
פועלים שבית המשפט העליון ימשיך לוודא שאישור תקנות הנגישות מתמשך ומגיע לסיומו

  תגובת המדינה לבג"צ
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד