16.1.13: תיקון לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתרי בנייה ואגרות)

20/01/2013
 
 
16.1.13: תיקון לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתרי בנייה ואגרות)
ביום רבעי, 16 בינואר 2013 עבר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת תיקון לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר בניה ואגרות), שבא לגשר על פער שנוצר בתקנות השונות לפי ההסבר הבא:
 
בסעיף 2 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר בניה ואגרות)(תיקון מס 5), התשס"ט-2009, נקבע:
"2. תחילה ותחולה- תחילתן של תקנות אלה ביום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לוועדה המקומית, ביום התחילה או לאחריו."
 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011 קבעו:
            "בניין קיים" – מקום ציבורי שהוא בניין לרבות חלק ממנו ושטחי החוץ שלו, שהיתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני יום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009);
 
מכאן, שנוצר מעין "חור", לעניין בקשות להיתר שהוגשו לפני 1 באוגוסט 2009, אך לא ניתן בעניינן היתר עד מועד זה, לכאורה לא היתה לקבוצה זו מחוייבות לא לדין הזה ולא לדין הזה, מצב בעייתי.
 
ב16 בינואר 2013 כאמור עבר התיקון לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר בניה ואגרות), שמחדד:
"על בקשה להיתר להקמת בניין ציבורי חדש או תוספת לבניין קיים, אשר הוגשה לפני יום התחילה יחולו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב–2011"
 
כלומר, גם על המקרים שנופלים בפרק הזמן "הריק" שהיה בזמני התקנות, יחולו תקנות בניין קיים.
 
 
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד