פורסמו תקנות בדבר נגישות מוסדות חינוך קיימים

6/10/2011
 
 
ילדה בכיסא גלגלים בספריית בית ספר עם חברתה

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות להתאמות נגישות במוסד חינוך קיים, פורסמו ברשומות ביום 27 בספטמבר 2011  ונכנסו לתוקף במועד פרסומן.
התקנות עוסקות בחובה לבצע הנגשה בסיסית לכל מבני החינוך הקיימים בארץ. יהיה על כל מבנה חינוך קיים לבנות פיר מעלית ולהתקין שני תאי שירותים נגישים בבניין מרכזי.

 

לפי סעיף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בעלים של מוסדות חינוך יגישו לשר החינוך תוכנית המפרטת את דרכי הנגשתו והתאמתו של מוסד החינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידו, עד ליום 27 במרס 2012; התוכנית תיערך בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ומורשה לנגישות השירות, ובאישורם.

 

לעיון בתקנות - לחץ כאן

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד