בעלי נכסים - התכוננו להנגשה!

17/07/2011
 
 
סמל כיסא גלגלים עם חץ הכוונה

קיומה של נגישות במבנים המיועדים לשימוש הציבור הינה חשובה מעין כמוה על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות להגיע למקומות אלו, לנוע ולהתמצות בהם וליהנות מהשירותים הניתנים בהם בצורה עצמאית ומכובדת.
כבר בשנת 1972 הטיל חוק התכנון והבנייה והתקנות שהותקנו מכוחו (חלק ח') חובת ביצוע התאמות נגישות כחלק בלתי נפרד מהקמת בניין אך למרבה הצער לא רבים קיימו את הוראות החוק והדבר לא נאכף כמעט על ידי הרשויות.
בשל מצב זה וכן בעקבות חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ופרק הנגישות שהוסף לו במסגרת תיקון מס' 2 לחוק בשנת 2005, אישרה ועדת העבודה והרווחה בכנסת בחודש יולי 2010 את תקנות הנגישות למבנים קיימים  המיועדים לשימוש הציבור ושההיתר לבנייתם/שימושם ניתן לפני ה- 1 באוגוסט 2009. 
תקנות אלו נחתמו ביום 3/7/11 על ידי שר המשפטים ואושרו על ידי שר הפנים ותיכנסנה לתוקפן תוך 6 חודשים מיום פרסומן ברשומות.

ראוי להדגיש כי הוראות חוק התכנון והבנייה עומדות לצד חוק השוויון ותקנותיו ומשלימות אותו כך, למשל מקומות שההיתר לבנייתם או לשימוש בהן ניתן לאחר ה- 1 באוגוסט 2009 יחולו לגביהם כבר הוראות הנגישות המפורטות בחוק התכנון והבנייה על התקנות שנחקקו מכוחו (חלק ח1) וכן קיימים מצבים בהם גם לגבי מבנים קיימים תחולנה הוראות חוק התכנון והבנייה. בכל מקרה נדרש להתייעץ עם איש מקצוע בנושא - מורשה נגישות או עו"ד.

 

הכנסו לקובץ בתחתית הכתבה שנכתבו ע"י עו"ד מיכל שיק יועצת משפטית עמותת נגישות ישראל - הרטוב ולמדו כיצד יש להערך להנגשה.

  כיצד להערך להנגשת מבנים קיימים- עו"ד מיכל שיק-הרטוב-יועמ"ש נגישות ישראל
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד