מכון התקנים השיק את ת"י 1918 חלק 6: אמצעים לליקויי ראייה

19/05/2011 12:15
 
 
מקל נחייה

יישום התקן יהווה שלב נוסף וחשוב בהנחת התשתית הפיזית לשילוב אנשים עם מוגבלות ראייה במרחב ציבורי. 

  

 מכון התקנים הישראלי השיק את ת"י 1918, חלק 6: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה בסביבה בנוייה.

בתקנות התכנון והבנייה ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נקבעו חובות להתקנת אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה. מכון התקנים הישראלי מקדם את תקינתם של אמצעים אלה, החיוניים לאנשים עם מוגבלות ראייה, לצורך התמצאות והימנעות מסכנות.

  

השקת תקן 1918, חלק 6, תסדיר נושאים כגון: 

  

·                         דרגת הניגוד החזותי של אמצעי אזהרה והכוונה. 

·                         המאפיינים הפיזים של אמצעים אלה, על מנת שניתן יהיה לזהותם באמצעות מישוש ברגלאו מקל נחייה. בקביעת הסדרים אלה נלקחו בחשבון אינטרסים אחרים כגון שיקולי ייצור, חופש התכנון וצמצום ההפרעה למשתמשיםאחרים בשטחי פנים וחוץ. 

  

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד