תיקון מס' 6 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
13/02/2011
 
 
תיקון מס' 6 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נכנס לתוקף ב-30 בינואר 2011, שנתיים וחצי לאחר שנחקק.
 
התיקון מתייחס לכשירות להיות מורשה נגישות השירות. זהו בעל מקצוע, המורשה לייעץ לבתי עסק וגופים אחרים הנותנים שירותים לציבור, כיצד לפעול כדי ששירותיהם יהיו נגישים לאנשים עם מגוון סוגי המוגבלויות.
 
התיקון משנה את תנאי הכשירות למי שמבקשים להיות מורשי נגישות השירות. כעת, לאחר התיקון, על בעלי המקצוע המבקשים להיות מורשי נגישות השירות לעמוד בתנאים הקבועים בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח – 1998.
 
להלן הפִסקה שתוקנה בסעיף 19מא1 לחוק השוויון:
 
"(ג)   מי שמתקיימות בו פסקאות (1) ו-(2) כשיר להיות מורשה לנגישות השירות:
        (1)   הוא אחד מאלה:
        (א)   (...)
        (ב)   הוא בעל מקצוע אקדמי או טכנולוגי אשר שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם הנציב, הכיר בו כמקצוע מתאים לצורך הכרה בו כמורשה לנגישות השירות לרבות רופא, אחות, מרפא בעיסוק, פיזיותרפיסט, פסיכולוג, עובד סוציאלי, או קלינאי תקשורת; בפסקה זו, "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת" - כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח-2008"; [המשפט המודגש נכנס לתוקף ביום 30 בינואר 2011].

להרחבה בנושא לחצו על הקישורים שלהלן.
 
> לסעיף 19מא1 לחוק השוויון המעודכן, במלואו.
> לנוסח תיקון מס' 6 לחוק השוויון באתר רשומות.
> למידע כללי אודות מורשי הנגישות באתר הנציבות.
 
בברכה,
 
מדור מידע ואינטרנט
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד