לקט נתונים לרגל יום השוויון לאנשים בעלי מוגבלויות
15/12/2010
 
 

לקט נתונים לרגל יום השוויון לאנשים בעלי מוגבלויות - דצמבר 2010

Selected Data for the International Day of Persons with Disabilities: December 2010

 

 

 

 

 

  • כ-470 אלף איש בישראל מתקשים מאוד או לא יכולים בכלל לבצע אחת לפחות מהפעולות הבאות: לשמוע, לראות, לנוע, לזכור או להתרכז ולהתלבש או להתרחץ, הם מהווים 6.3% מכלל האוכלוסייה. ישנן עוד מוגבלויות שאותן לא בדקנו ובספרות הן מוגדרות כמוגבלות (כגון מוגבלים בגלל בעיות נפשיות וגם מוגבלויות פיזיות מסוימות).
  • אחוז המתקשים (מעט, מאוד או לא יכולים כלל) בלפחות מאחת מהפעולות (שנמנו לעיל) הוא 14.9% (כ-1.1 מיליון איש).
  • אחוז בעלי המוגבלויות (המתקשים בכל רמת קושי בלפחות מאחת הפעולות) עולה עם הגיל וכן חומרת הקושי. 
  • בקרב ילדים וצעירים בני 0-39 המוגבלות השכיחה ביותר היא הקושי לזכור או להתרכז (3.6 אחוז מתקשים מעט, מאוד או לא יכולים כלל)
  • בגילאי ההתבגרות (14-18) ללמעלה מ-4% יש קושי כלשהו לזכור או להתרכז.
  • בקרב בני 40 ומעלה המוגבלות החמורה השכיחה ביותר היא מוגבלות בתנועה  (הקושי ללכת בתוך הבית ולעלות ולרדת מדרגות) (כ-4% בקרב בני 40-59 ו-22% בקרב בני 60 ומעלה).
  • בגילאי 0-18 אחוז המוגבלים אצל גברים גבוה יותר מאשר בקרב נשים. בגילאי 65+ התופעה הפוכה ואחוז המוגבלים אצל גברים נמוך יותר מאשר בקרב נשים.
  • אחוז המוגבלים (מתקשים מאוד או לא יכולים כלל) באוכלוסייה הערבית קטן מאשר אצל היהודים (עקב הרכב הגילים הצעיר בקרבם).
  • בכל קבוצות גיל, אחוז בעלי מוגבלות חמורה באוכלוסייה הערבית גדול מאשר אצל היהודים.

 

הנתונים מבוססים על מפקד האוכלוסין שנערך ב-2008 שבו נשאלו שאלות בארבעה תחומי מוגבלות (שמיעה, תפקוד אישי, תנועה וקוגניטיביות (זיכרון וריכוז), וכן על כבדי ראייה כבדים (מוגבלות חמורה בראייה ועיוורים) הרשומים במשרד הרווחה.


לוח 1

בעלי מוגבלויות באוכלוסייה הכללית, לפי גיל ורמת מוגבלות 2008,   אחוזים

גיל

סה"כ בעלי מוגבלות

מתקשה מעט

מתקשה מאוד

לא יכול בכלל

סה"כ

14.9

8.6

5.1

1.2

0-19

3.5

2.2

1.0

0.2

20-39

6.3

4.3

1.6

0.4

40-59

19.6

12.8

5.9

0.8

60+

55.7

27.6

22.1

6.1

 

אחוז בעלי המוגבלויות וחומרתן עולה עם הגיל, וזאת כאשר בוחנים את הנתונים לפי בעלי מוגבלות אחת לפחות או כל המוגבלויות יחדיו.

 

בקבוצות הגיל 0-19 ו 20-39 המוגבלות השכיחה ביותר היא הקושי לזכור או להתרכז (3.6% מתקשים מעט, מאוד או לא יכולים כלל לכל אחת מקבוצות הגיל). המוגבלות השכיחה בקרב בני 40-59 ו-60 ומעלה היא תנועה– הקושי ללכת בתוך הבית ולעלות ולרדת מדרגות (כ-11% ו-42% בהתאמה). המוגבלות השנייה השכיחה ביותר בקבוצות הגיל 40-59 ו-60 ומעלה היא שמיעה (כ-9% ו-33% בהתאמה).

בקרב הקשישים בני 65 ומעלה המוגבלויות השכיחות ביותר הן שמיעה ולזכור או להתרכז (כ- 39% ו-35% בהתאמה). בקרב בני 75 ומעלה אחוז המתקשים עולה ל-51% בשמיעה ו-49% בקושי לזכור או להתרכז.

כאשר מסווגים לפי חומרת הקושי ניתן לראות כי במוגבלות בשמיעה בולטת מאוד העלייה עם הגיל בקרב ה"מתקשים מעט", בעוד שבמוגבלות בתנועה בולטת מאוד העלייה עם הגיל בקרב ה"מתקשים מאוד".

 

אחוז המוגבלים המתקשים מאוד או לא יכולים בכלל באוכלוסייה הערבית קטן מאשר אצל היהודים בגלל הרכב גילים צעיר יותר בקרב הערבים. בכל קבוצות גיל אחוז המוגבלים (המתקשים מאוד או לא יכולים בכלל) באוכלוסייה הערבית גדול מאשר אצל היהודים.

 

בגילאים הצעירים הקושי לזכור  או להתרכז הוא המוגבלות השכיחה ביותר מבין המוגבלויות שנבדקו.

בגילאי 0-18 אחוז המוגבלים אצל גברים גבוה יותר מאשר בקרב נשים. בגילאי 65+ התופעה הפוכה ואחוז המוגבלים אצל גברים נמוך יותר מאשר בקרב נשים.

  צפו במסמך המלא
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד