סטטוס חוקתי - נגישות 2010
26/07/2010
 
 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק ב-1998.

מטרתו היתה לעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתפות שוויונית ופעילה בכל תחומי החיים על מנת שיוכלו לחיות את חייהם בעצמאות, בפרטיות ובכבוד.

החוק הטיל למעשה על כלל משרדי הממשלה להתקין תקנות התאמות נגישות בכל תחומי החיים: חינוך, בריאות, בניינים, שירות, תחבורה וכיו"ב. תקנות אלו היו אמורות להיחקק על פי דרישת החוק כבר בשנת 2006 אך למרבה הצער טרם נחקקו כלל התקנות הנדרשות.

עמותת נגישות ישראל הגישה בנושא זה בג"צ כנגד המדינה שנידון בימים אלו.

להלן סקירה של התקנות המרכזיות שנחקקו והתקנות שנידונות וטרם הובאו לדיון בכנסת.

תקנות מרכזיות שנחקקו לפי חוק השוויון וחוק תכנון ובנייה:

1. נגישות לבניינים ציבוריים חדשים (תקנות התכנון והבנייה- חלק ח1 לתוספת השנייה) -

החל מחודש אוגוסט 2009 כל בניין ציבורי או תוספת לבניין קיים חייבים לעמוד בדרישות הנגישות כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע למבנים אלו באופן חופשי ושוויוני.

2. נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) –

תקנות אלו אושרו ביום 21/7/10 בועדת העבודה והרווחה אך טרם נחתמו על ידי שר הפנים ולפיכך טרם פורסמו. עם פרסומן וכניסתן לתוקף של התקנות יידרשו כלל המבנים הציבוריים הקיימים בארץ שנבנו לפני חודש אוגוסט 2009 לעמוד בדרישות הנגישות השונות: התקנת מעלית, שירותים נגישים, חניות וכיו"ב, כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע למבנים אלו באופן חופשי ושוויוני.

קיימת החלה הדרגתית של תקנות אלו כך שעד 1/11/2015 יונגשו כלל המבנים הציבוריים הקיימים של עסקים פרטיים ועד לשנת 2018 יונגשו כלל המבנים הציבוריים שבבעלות המדינה כאשר לגבי מבנים של רשויות מקומיות ניתנה הארכה עד לשנת 2021.

3. נגישות לבנייני מגורים חדשים  ( תקנות התכנון והבנייה – חלק ח1 לתוספת השנייה) –

החל מיום 3 בספטמבר 2010 יחויבו קבלנים להנגיש בנייני מגורים חדשים ולעמוד בדרישות הנגישות כך שכל אדם עם מוגבלות יוכל להגיע לדירות ולשטחים המשותפים בבניין ולהשתמש בהם באופן חופשי ושוויוני.

4. נגישות לאתר (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) –

תקנות אלו נכנסו לתוקפן ביום 21/11/08 והן קובעות כי אתרים כמו אתרי עתיקות, גנים לאומיים ושמורות טבע יעמדו בדרישות נגישות כאשר לגבי אתרים קיימים ישנה החלה הדרגתית של התאמות הנגישות כך שעד סוף שנת 2018 יונגשו כלל האתרים באופן מלא.

5. נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) –

תקנות אלו נכנסו לתוקפן ביום 1/6/2009 והן קובעות כי כל מי שנותן שירותי טלפוניה  נדרש לבצע התאמות נגישות הן למכשירים עצמם והן לשירותי הטלפוניה על מנת שיהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות.

כך, למשל על חברה להציע לפחות שני דגמים של מכשירי טלפון המיועדים לאנשים עם לקות שמיעה וכוללים תכונות שונות כגון: אפשרות להגברת השמע והצלצול, אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון ועוד. לאנשים עם לקות ראייה אפשרות להמרת הודעת SMS  לשמע ועוד.

6. נגישות לשירותי תחבורה ציבורית (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) –

תקנות אלו פורסמו ביום 24/6/2003 והן קובעות חובת הנגשה של אוטובוסים עירוניים, כלי שיט, כלי טיס, נמלים ורכבות בתנאים שונים ותוך החלה הדרגתית של התקנות.
                                                                                                                          
7. נגישות לבריכות שחייה (תקנות התכנון והבנייה) –

תקנות אלו פורסמו באוגוסט 2008 והן קובעות כי אתרי בריכות שחייה חדשים נדרשים להבטיח נגישות והתמצאות של אדם עם מוגבלות באופן שוויוני,מכובד,עצמאי ובטיחותי.

8. עדיפות במקומות חניה במקום העבודה (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) -

תקנות אלו פורסמו ביום 25/10/01 והן קובעות כי בתנאים מסוימים נדרש מקום עבודה שיש בו 6 עובדים לפחות להקצות חניות לעובדים עם מוגבלות.

9. השתתפות המדינה במימון התאמות (תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) –

תקנות אלו פורסמו ביום 1/5/06 והן קובעות כי בתנאים שונים תשתתף המדינה עד לסכומים מסוימים בעלות התאמות נגישות שנשא בהן מעביד פרטי (להבדיל מגוף ציבורי שהתקנות לא חלות לגביו) ואשר נדרשו ממנו על מנת שיוכל להעסיק עובד עם מוגבלות.

תקנות שנידונות בימים אלו בועדת העבודה והרווחה בכנסת:

תקנות נגישות השירות

תקנות שטרם הובאו לדיון בוועדת העבודה והרווחה:

1. נגישות למקום ציבורי שאינו בניין
2. נגישות דרכים (צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים להולכי רגל)
3. נגישות מוסדות בריאות חדשים
4. שירותי בריאות ומקום קיים בו ניתנים שירותי בריאות
5. נגישות מוסדות חינוך קיימים
6. נגישות מוסדות חינוך חדשים
7. נגישות למוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות על תיכוניים
8. נגישות פרטנית להורה ולתלמיד
9. נגישות השכרת כלי רכב פרטיים ואוטובוסים
10. הנחה באגרת מוניות למפעילי מוניות נגישות
11. נגישות חושית לאוטובוסים בינעירוניים
12. שירותי חירום והתגוננות אזרחית
13. שירותי שעת חירום רחבים הכוללים את שירותי הביטוח הלאומי, קופ"ח, משטרה ועוד.
14. נגישות למקלטים חדשים

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד