סיכום דיון תקנות מבנים קיימים
7/07/2010
 
 

להלן הנקודות המרכזיות שעלו בדיון בתקנות מבנים קיימים:

אושרו תיקונים ספציפיים למספר תקנות שכבר נידונו בעבר לפי הפירוט להלן:

א. כבש ומידותיו .

ב. מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת. לעניין זה הוחלט, בין היתר, כי מדרגות שאינן חלק מחדר מדרגות יהיה מסומן במפלס הכניסה על ראש מהלך מדרגות סימן אזהרה לפי הוראות התקן הישראלי כאשר אם קיים רצף של מספר מהלכי מדרגות והמרחק ביניהם עולה על 2 מטר אזי יהיה ביניהם גם סימן אזהרה.

עוד סוכם כי בחדר מדרגות שניתן בו שירות נוסף לציבור כגון בית שימוש יהיה סימן אזהרה בקצה כל שלח ובחדרי מדרגות שבכל קומה אין הפרדה בין השירותים הניתנים באותה קומה לחדר המדרגות על ידי דלת יהיה קיים סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות.

ג.  בית אחיזה ומידותיו. כן סוכם כי יהיה קטע בבית אחיזה שיהיה בניגוד חזותי .

ד. דלתות ומידות.

ה. תאורה. נידונה הדרישה כי בתנאי התאורה הקיימים נראים פני הדרך לאדם עם ראיה תקינה ההולך עליה ובפרט נראים עצמים שמהווים מכשול כאשר החריג הוא כשמדובר בבניין שמאפייניו של השירות הציבורי שניתן בו הוא תנאי חשיכה כגון בר ומועדון לילה.

ו. הוסף סעיף חדש לפיו בהעדרן של תקנות בנושאים שונים כגון: שירות שיש להתייחס אליהן בתקנות מבנים קיימים תינתן סמכות לנציב להורות הוראות בנושא.

ז. הוסף סעיף נוסף חדש לפיו בדרכים אחרות שאינן אמורות להיות נגישות תמיד יהיה צורך לדאוג למניעת מכשולים לפי הוראות התקן הישראלי.

ח. הכוונה.

מובהר בזאת כי אלו הם עיקרי הדברים שנידונו בוועדה. נוסח מלא ומפורט של פרוטוקול הישיבה כמו גם הנוסח המוער של התקנות מתפרסם על ידי הנציבות באתר הכנסת – בפורטל ועדת העבודה והרווחה.

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד