עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק בנושא תקנות מבנים קיימים
6/07/2010
 
 

היום (שלישי) התקיים דיון חשוב בכנסת, בוועדת העבודה והרווחה.

בדיון עברה בקריאה ראשונה בוועדה הצעת החוק שהגיש ח"כ אילן גילאון בנושא דחיית מועד חובת הנגישות הקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן: "החוק") לעניין תקנות מבנים קיימים ותקנות השירות. .

להלן הנקודות המרכזיות שעלו בדיון שבו עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק:

א. הצעת החוק מאריכה את מועד חובת ההנגשה הקבוע בחוק לתקנות מבנים קיימים וכן תקנותהשירות כדלקמן: לעסקים (רשות שאינה ציבורית) עד ליום 1/11/2015 ולרשות מקומית עד  2021 .

ב. הועדה נתנה הסכמתה באופן עקרוני להצעת החוק אך נקבע כי נושא המועדים יידון בהמשך בין הקריאה השנייה לשלישית.

ג.  בנוסף, הסכימה הועדה לתקן את סעיף 19 ט (ה)(2) לחוק שוויון זכויות לפיו חובה שחלה לפי חוק תכנון ובנייה  טרם כניסתן של תקנות מבנים קיימים  תמשיך לחול גם לאחר שייכנסו התקנות לתוקף. 

ההצעה מתקנת הוראה זו ומעניקה לשר המשפטים הסמכות לקבוע בתקנות חובות מופחתות על חובות עבר. ההיגיון הוא שקיימות כיום חובות מחמירות מדי לפי חלק ח' לתקנות התכנון והבנייה כגון חובה של כל סוכנות דואר גם אם גודלה מספר מ"ר להתקין שני בתי שימוש נגישים אחד לגברים ואחד לנשים. ויש צורך להקל על חובות אלו.

מובהר בזאת כי אלו הם עיקרי הדברים שנידונו בוועדה. נוסח מלא ומפורט של פרוטוקול הישיבה כמו גם הנוסח המוער של התקנות מתפרסם על ידי הנציבות באתר הכנסת – בפורטל ועדת העבודה והרווחה.

 


הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד