תוקן תקן בנושא מתקני משחקים לאנשים עם מוגבלות
15/06/2010
 
 

הישג חשוב בתחום הנגישות של מתקני משחקים -

תוקן תקן רשמי ת"י 1498, בחלקים העוסקים בנגישות מתקני משחקים לאנשים עם מוגבלות.

פורס עדכון לחלק 8 -אתר המשחקים.
שינוי לחלק 7 - (מדריך להתקנה, פיקוח, תחזוקה ותפעול),
ועדכון חלק 1 - דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.

חלקים אלה קובעים הסדרי נגישות למתקני משחקים עבור אנשים עם מוגבלות.

התקן המתוקן טרם נכנס לתוקף. כניסתו לתוקף יהיה ביום 14 במרס 2011.

לעיון בתקנים יש לפנות למכון התקנים הישראלי.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד