לשכת המסחר מסתייגת מהתקנות לאנשים עם מוגבלות
11/05/2010
 
 

לקראת הדיון שנערך אמש (שני) בכנסת בוועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות: איגוד לשכות המסחר והחברות המובילות במשק הציגו לשר המשפטים את הסתייגותיהן מהנוסח המוצע של תקנות זכויות לאנשים עם מוגבלות.

* בין החברות - פז, פלאפון, הוט, סלקום, דלק, דואר ישראל, קניוני ישראל,  פרטנר תקשורת, בזק, ועוד.

* הדרישה שהמגזר הפרטי יחויב לעמוד בתקנות עד 2012 בעוד שהמגזר הציבורי יחויב לעמוד בהן רק ב 2018 אינה סבירה בעליל

איגוד לשכות המסחר בראשות עו"ד אוריאל לין, יחד עם מספר גדול של חברות מובילות במשק פנו לשר המשפטים, פרופ' יעקב נאמן, והביעו את הסתייגותן מהנוסח המוצע של תקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, זאת אף על פי שכולן דוגלות בחשיבות החברתית שבדבר ופועלות מזה שנים באופן וולונטרי להנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות.  

בין החברות: פז, איגוד המסעדות, איגוד חברות הדלק, התאחדות המלונות, פרטנר תקשורת, בזק, איגוד רשתות השיווק, איגוד חברות ביטוח, קניוני ישראל, פלאפון, הוט, סלקום, איגוד הבנקים, דלק, דואר ישראל ועוד.

לטענת החברות, "התקנות הנדונות בימים אלה בוועדת המשנה של ועדת העבודה של הכנסת, מטילות חובות רבות על המגזר העסקי. בכדי שהתקנות תהיינה ברות יישום יש צורך דחוף להגיע להסכמות סבירות לגבי מספר סוגיות עקרוניות המפורטות."

בנייר עמדה שגובש ע"י עו"ד שוש רבינוביץ, יועצת משפטית בלשכת המסחר, והוגש לשר, פורטו הסוגיות המהותיות הדורשות התייחסות ומענה מיידי:

דחיית לוחות זמנים - הדרישה שהמגזר הפרטי יחויב לעמוד בתקנות (עד 2012) לפני חיוב המגזר הציבורי (עד 2018) אינה סבירה בעליל. ברור והגיוני שעל המגזר הציבורי להיות הראשון ליישום התקנות, שכן הוא מעניק לאנשים עם מוגבלות ולכלל אזרחי המדינה שירות בלעדי אשר אין לו חלופה. לכל הפחות יש להשוות את המועד הדרוש להיערכות המגזר הפרטי לזה של הציבורי. 

ביטול פיצוי ללא הוכחת נזק - החוק מאפשר דרכי ענישה רבות, בהן ענישה פלילית, תביעה ייצוגית, הטלת אחריות על מנהל תאגיד, ואף התניית רישוי עסק בקיום ההוראות. בנוסף, ניתן לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק בשל הפרת כל הוראה מן התקנות. גובה הפיצוי הינו עד לסכום של 50,000 ₪! דבר החושף את החברות לסיכון גבוה שמא ייתבעו בקלות רבה. לאור מורכבות הנושא ואי הבהירות שתשרור בעת שהתקנות ייכנסו לתוקף, נדרש שמנגנון פיצוי ללא הוכחת נזק יבוטל.

התקנת תקנות נטל כבד מדי טרם התקנת התקנות - תקנות הנגישות מחייבות כיום את נותני השירות בביצוע הוראות התקנות, אלא אם העסק יוכיח שביצוען יהווה נטל כבד מדי עבורו. הנוסחה שתגדיר מהו נטל כבד מדי טרם נקבעה. יש צורך להגדיר את המונח "נטל כבד מדי" כבר עתה ולקבוע קריטריונים ברורים לגבי נותני השירות אשר עליהם יחולו עוד בטרם כניסתן לתוקף של תקנות הנגישות.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד