רישום מורשי נגישות
21/04/2016
 
 

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובתקנותיו מוגדרים מורשי נגישות משני תחומים: מורשים לנגישות השירות ומורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס).

תפקידם של מורשי הנגישות הוא לספק חוות דעת, כל אחד בתחומו, בנוגע להנגשות והתאמות של מבנים, שירותים ציבוריים (תחבורה, בריאות, בידור וכן הלאה) סביבת עבודה של אנשים עם מוגבלות וכיוב', והכל בהתאם לקריטריונים ואמות מידה שקבועות בחוק ובתקנותיו.

 

 

מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס)

 

מורשה נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) אחראי להתאמת רכיבים הבנויים והתשתיתיים​ עבור אנשים עם מוגבלות.
רישום מורשי נגישות מתו"ס מתבצע על ידי רשמת מורשי נגישות מתו"ס לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלכה.
רישום הנדסאים מורשי נגישות מתו"ס מתבצע על ידי מה"ט.

למידע נוסף בנושא רישום מורשי נגישות מתו"ס - למהנדסים ואדריכלים - לחצו כאן
למידע בנושא רישום מורשי נגישות מתו"ס - להנדסאים - לחצו כאן

 

מורשה נגישות השירות

מורשה נגישות השירות אחראי להתאמות בשירות, כולל אביזרים (ריהוט, שילוט, מערכות שמע) ונהלים (פטור מתור במקרים מסויימים, אפשרות להסתייע במלווה ובחיית שירות, התאמות בדרכי היבחנות).

רישום מורשי נגישות השירות מתבצע על ידי רשמת מורשי נגישות השירות לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלכה.

למידע נוסף בנושא רישום מורשי נגישות השירות - לחצו כאן

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד