עדכון מהכנסת לעניין דיון בטיוטת תקנות נגישות בניין קיים
17/04/2010
 
 

ביום 13/4/10 התקיים דיון בכנסת, בוועדת המשנה לתקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לעניין התקנות העוסקות בהתאמות נגישות לבנין קיים.

הדיון נסב סביב התקנות שבתוספת הראשונה שעניינן בדיקת הנגישות במקום לספורט ומשחקים, מקווה טהרה, בריכת שחיה, בית סוהר ובית מעצר וכן טופס בדיקת נגישות הקבוע בתוספת השנייה לתקנות אלו.

להלן עיקרי ההחלטות שנתקבלו בוועדה:

תקנה 31 - משטח במקום ציבורי קיים המשמש לספורט ומשחקים

משטח זה יהיה נגיש לאדם עם מוגבלות כאשר במקרה שבו קיים במקום יותר ממשטח אחד המשמש לאותה מטרה, 50% מהמשטחים לפחות יהיו נגישים, למעט במקרה שבו קיים באדמה הטבעית של המקום שיפוע של 20% (למשל מגרשים שהוקמו באופן מדורג על הר), מה שמהווה בעיה מבחינה טופוגרפית. במקרה זה יונגשו רק 20%  מהמשטחים.

כמו כן הוחלט כי לצידי המקום יוקצה מקום ישיבה מיוחד לאדם עם מוגבלות, זאת כאשר המקום אינו עונה להגדרה של "מקום התקהלות" לפי תקנה 23 שנידונה כבר במסגרת תקנות אלו.

כמו כן הוכנס סעיף לפיו תונגש ברזייה לשתיית מים הקיימת במקום.

תקנה 32 – מקווה טהרה

התקיים דיון ער בנוגע למספר מקווי הטהרה שיש להנגישם . ההצעה המקורית בתקנות הייתה לקבוע את מספר מקווי הטהרה הנגישים לפי מיפוי של מספר תושבים וריחוק גיאוגרפי. לאור הדיון הוחלט כי הנציבות תבצע בדיקות ותנסה להציג מודל אחר לפי מספר משתמשים.

תקנה 33 – בריכת שחייה

נקבעו כללים נוספים לאמור בתקנות הבריכות הקיימות ובתוך כך נקבע כי בין היתר (אך לא רק) כי תהיה באתר נגישות רציפה לשירות הציבורי באתר, לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות וכן כי תהיה חובת גישה לשפת בריכת הפעוטות במקום.  

תקנה 34 – בית סוהר ובית מעצר

קובעת נגישות ודרך נגישה לבתי סוהר ובתי מעצר . בדיון החילו את הוראות התקנה גם על תאי המתנה בבתי משפט.

תקנה 35 – עמדת תצפית

תקנה חדשה שהוספה לתקנות לפיה לעמדת תצפית המשמשת את הציבור בבנין קיים תוביל דרך נגישה מעמדה זו שתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייד בכסא גלגלים תצפית אל מושא הצפייה.

לעניין טופס בדיקת נגישות הקבוע בתוספת השנייההתנהל דיון ער שבו עלו עוד מספר שאלות בנוגע לבעיית לוח הזמנים של יישום התקנות, אכיפת התקנות וכן שאלת יעילותו והכרחיותו של הטופס הנ"ל. בסופו של דבר הוחלט כי יתנהל על כך דיון בישיבה הבאה והארגונים המשתתפים בישיבה נתבקשו להציע הצעות לעניין זה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד