נייר עמדה בנושא רפורמה בתגי חניה לנכים
23/08/2006
 
 
הגדל

נייר עמדה בנושא רפורמה בתגי חניה לנכים
נכתב ע"י עמותת נגישות ישראל, מאי 2006

נייר עמדה בנושא חניות נכים

 

רקע: נושא חניות נכים הינו אחד הנושאים החשובים ביותר בכל הקשור לנגישות.

חוק חניות נכים במתכונתו הנוכחית אינו נותן מענה הולם לצרכים של הנכים עם מוגבלות בניידות. על אף שחל שיפור בכמות החניות המסומנות – בפועל ברוב המקרים החניות לא פנויות לטובת אותם הנכים שבאמת זקוקים לחניות הנכים.

מסמך זה מציג את הנושא ומציע דרך לשיפור המצב.

המסמך נכתב בהסכמת ארגוני הנכים - מטה מאבק הנכים, ארגון נכי צה"ל, ארגון תאונות עבודה, עמותת נגישות ישראל ואחרים מאוחדים לגבי הפתרון המוצע

 

תאור הבעיה הקיימת היום:

 1. ריבוי תגי חניה – 3 סוגים (בפועל רוב מקבלי תגי החניה אינם זקוקים מבחינה פונקציונאלית ורפואית לחניה בחניית נכים קרובה).
 2. ההגדרה בחוק לגבי זכאות לתו מבחינה רפואית איננה מספיק חדה.
 3. בוועדות הרפואיות במשרד הבריאות (כאשר הן פועלות) קיימת מדיניות והגדרות מקלות למתן אישור לתגי החניה השונים.
 4. שימוש מופרז בתג חניה זמני.
 5. שימוש כל בני המשפחה בתו החניה גם שהנכה לא נמצא ברכב
 6. תופעה רחבה של זייפנים ורמאים המצלמים את תו החניה.
 7. עברייני תנועה שחונים בחניות נכים ללא תג חניה בכלל.
 8. בעיית אכיפה - צריך לספק למשטרה ולפקחי העיריות כלים לבדוק את זכאות הרכב לתו.
 9. גובה הקנס – להגדיל.
 10. לבחון עידוד גרירת רכבים שחונים ללא תג חניה לנכה.
 11. בעיית אכיפה במגרשי חניה הפתוחים לציבור הרחב אך מוגדרים כפרטיים (קניונים, מרכזים מסחריים, מגרשי חניה)
 12. אשרור חניות נכים בוועדות תמרור – לבטל את הקשר בין חניה מאושררת לבין יכולת מתן קנס.
 13. תגי חניה ומקומות חניה שמורים שנמצאים בשימוש על אף שבעל התו נפטר.
 14. תגי חניה הניתנים לבני משפחה של כל מי שיש לו תעודת עיוור או אנשים שאינם נוהגים בעצמם – בפועל בני המשפחה עושים שימוש בתו גם שלא למטרות הסעת האדם עם המוגבלות / בעל התו – יפטר ע"י תו אישי וקנס לעושה שימוש לרעה בתו.
 15. ריבוי תגים לנכי צה"ל: כל נכה מעל 30% נכות בניידות מקבל אוטומטית תג חניה למרות שבד"כ מבחינה מעשית ופונקציונאלית אין להם צורך בחנית נכה.
 16. לא קיים תג חניה לתייר נכה (תו זמני או הכרה בתו מחו"ל).
 17. לא קיים תג חניה בינלאומי לנכה הישראלי היוצא לחו"ל.
 18. במסופי ניידות המשטרה לא  קיים המידע למי יש תג חניה חוקי.
 19. לאפשר אכיפה גם של פקחים עירוניים בחוק עצמו.
 20. לקבוע פרוצדורה בעת החלפת רכב.
 21. אין לספק תו נוסף לאדם אם לא הביא את הישן המקורי.
 22. במידה ואדם עם מוגבלות טוען לאיבוד התו – יהיה עליו להצהיר ולחתום שאכן זה המצב.
 23. בכל מקרה במחשבי משרד הרישוי יהיה מעקב על כל הדפסת תג חניה והענקתו לאדם על מנת לראות שאין ניצול לרעה.

מצב זה הינו בלתי נסבל ודורש פתרון דחוף.

 

פתרון מוצע:

       1.                    סימון חניות

1.          הסימן הכחול המרובע  - אין צורך לשנות מעבר להגדרת הקיימות (תמרור ג' 43 + סימון על הכביש במידות הקבועות בתקן).

2.          רצוי לבחון ביטול הקשר בין אישור בוועדת תמרור ליכולת אכיפה – מתן קנס.

       2.                    זכאות הרפואית לקבלת תגי החניה:

א.                 נדרשת הגדרה חדה וברורה אחרת שתאפשר לוועדות הרפואיות להחליט מי יהיה זכאי לתו נכה.

ב.                  נדרשת מדיניות ברורה לגבי אנשים עם מוגבלות ובכללם עיוורים שאינם נוהגים.

ג.                   הצעה

1.          בעלי 70% נכות בניידות ומעלה.

2.          לכל מוגבלות אחרת –"מי שבגין מוגבלותו אינו מסוגל ללכת מעל ל 50 מטר"

3.          תגי נכה

ד.                  ההצעה- תג חניה אישי לאדם ולא לרכב.

1.          כל נכה המוכר לצמיתות יקבל

א)                 תג חניה אישי לאדם עם מוגבלות

ב)                 סימון מיוחד ברישיון הנהיגה (במידה והוא נוהג)

ג)                  חידוש אחת לשנה במסלול מהיר.

2.          כל נכה "זמני"

א)                 יקבל תג חניה אישי לרכב עם הדגשה גדולה של תאריך התפוגה.

ב)                 יידרש לגשת אחת לשנה לחדש את תו החניה דרך וועדה רפואית.

3.          הנפקת תו לשני רכבים תופסק לאלתר – התו יהיה אישי.

ה.                 עיצוב התו

1.          תו הנכה יעוצב באופן בולט

2.          תו הנכה יעוצב בטכנולוגיה המונעת העתקתו

3.          ראה בנספח א' הגדרות למאפייני תו הנכה.

4.          ניתן יהיה לשלב בתו לוגו של אירגונים יציגים כדוגמת נכי צה"ל.

       3.                    אופן שימוש בתו הרכב

א.                 התו יונח בקרבת השמשה הקדמית בצד שמאל.

ב.                  חל איסור הדבקת התו על החלון (זאת מאחר ואז בהגדרה כל מי שנוסע באוטו עושה שימוש לא חוקי בתו).

ג.                   בעל התו במידה ונוסע ביותר ממכונית אחת – ישא עימו את התו.

ד.                  בעת אכיפה יציג לשוטר / פקח את תו החניה ורשיון נהיגה.

ה.                 ברשיון הנהיגה יצויין שיש לאדם תג חניה.

       4.                    אכיפה וקנסות

א.                 בעל  התו נדרש להציב באופן בולט מתחת לשמשה הקדמית בצד של הנהג  את תו החניה.

ב.                  לאפשר פעולת אכיפה הן בשטח ציבורי והן פרטי, הן ע"י שוטרים והן ע"י פקחים עירוניים.

ג.                   במידה ובעת אכיפה אין התאמה בין תו החניה האישי והאדם הנמצא באוטו – יינתן קנס גבוה על שימוש במרמה בתו נכה.

ד.                  השוטר / פקח ידרש לבדוק התאצה בין תו החנייה לרשיון הנהיגה.

ה.                 במידה ונתפס נהג ללא תג חניה לנכה חונה בחניית נכים – יקבל קנס עפ"י הקבוע בחוק.

ו.                   לקבוע קנס גבוה לכל מי שעושה שימוש חורג בתו החניה (בני משפחה, זיפנים וללא תו).

ז.                   לאפשר עפ"י חוק גרירת רכבים.

ח.                 לוודא שמידע אודות אזרחים בעלי תג חניה בתוקף יימצא במחשבי המשטרה בניידות ובמחשב משרד הרישוי.

       5.                    מאפיינים נוספים לתו החניה

א.                 התו יהיה אישי

ב.                  אדם עם מוגבלות אחת – תו אחד.

ג.                   התו יחודש כל שנה ע"י רשות הרישוי וישלח באופן אוטומטי לנכים לצמיתות. אחת ל-5 שנים חובת חידוש תמונה.

ד.                  תו נכה זמני יחודש כל שנה, לאחר בדיקה של ועדה רפואית.

ה.                 התו יהיה בעל צבע או רקע שונה כל שנה, כך שניתן יהיה לזהותו בקלות.

ו.                   התו יציין  בצד הקדמי את  השנה באופן בולט.

ז.                   גודל וצבעי התו יהיו מספיק גדולים ובולטים

ח.                 התו יהיה גם בכיתוב אנגלי ואותיות  כך שיוכל לשמש גם לחנייה בחו"ל.

ט.                 התו ישא בחלקו האחורי את פרטי הזכאי כולל תמונה.

י.                   התו יוגן באמצעי זיהוי שלא יהיו ניתנים לזיוף.

יא.               התו יהיה נתון במעטה פלסטי  שבניסיון לפתחו ישנה את צבעו.

יב.               התו לא יכלול מספר רכב.

יג.                 בתו יצויין האם האדם עם מוגבלות נוהג בעצמו או נוהגים עבורו.

 

 

דרך טיפול מומלצת

1.      אישור ההצעה

2.      הצעת חוק ממשלתית

3.      מעורבות ארגוני נכים.

4.      פעילויות נוספות ומשלימות במשרדי הממשלה השונים.

 

פעולות נוספות חשובות לעניין חניות הנכים

1.      בעת הענקת תג חניה לנכה – להחתים את מקבל התו על הצהרה שהוא מכיר את הוראות החוק (החדשות) ושאסור שימוש בתו ע"י מי שנוהג ברכב כאשר הנכה לא נמצא בו.

2.      בעת הענקת תג חניה – עדכון רשיון הנהיגה

3.      לקבוע בחקיקה חובת סימון חניות נכים במגרשי חניה פרטיים (קניונים, מגרשי חניה וכדומה) בתוספת ענישה ברורה: קנסות גבוהים וביטול רישיון עסק.

4.      לנטרל את בעיית מתן קנס לרכב החונה באופן בלתי חוקי בחניית נכים מסומנת אבל לא מאושררת בוועדת תמרור מקומית.

5.      לקבוע הליך זריז לאשרור חניות נכים ברשויות המקומיות – על מנת שיתאפשר לבצע אכיפה. להוסיף חובת זיהוי תמרורים (ע"י קוד או מספר) כאשר אינם צמודים לכתובת ברורה (רחוב ומספר בית). השוטר/פקח יחוייבו לרשום את זיהוי התמרור בדו"ח כדי למנוע ביטולו בבית משפט.

6.      לוודא טיפול בנושא בלימודי התאוריה לקבלת רשיון נהיגה.

7.      ביצוע תהליך להגברת המודעות.

8.      תוגבר האכיפה ע"י משטרת ישראל ופקחי העיריות בנושא תפיסת מקומות חניה לנכים.

9.      תהיה סמכות לשוטרים ולפקחים,לאכיפת חניה גם במקומות פרטיים שהציבור משתמש בהם, כמו סופרמרקטים, קניונים, בתי קולנוע ועוד.

10. לפעול לכך שבמחשבי הניידות יופיעו שמותיהם של בעלי תו נכה – לצורך אכיפה.

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד