עמדת עמותת נגישות ישראל בנושא זיוף תגי חניה לנכים
29/05/2008
 
 

לכבוד : יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה

הנדון: נייר עמדה של עמותת נגישות ישראל (ע"ר) בנושא "בקשה לחוות דעת מבקר המדינה על זיוף תגי חניה לנכים"

אנו מודים לוועדה על שנטלה על עצמה את הדיון בנושא בניסיון לקדם את הטיפול בבעיה.

  1. ראשית חשוב להבהיר כי אין המדובר בבעיה חדשה. הנושא נדון לפני כ-3 חודשים בוועדת הכלכלה בעקבות ריבוי מקרי הזיוף של תגי נכים. יו"ר וועדת הכלכלה ציין בסיכום של אותו הדיון כי מדובר בתופעת זיוף "כאשר יש למעלה מ-100% סטייה בין מספר התגים המזויפים ובין מספר התגים החוקיים". מעשה הזיוף מבוצע ע"י עבריינים שלועגים לחוקים ומזייפים תגי חניה כדי להתגבר על מצוקת החניה, אך בכך פוגעים פגיעה קשה באלה שבאמת זקוקים לחניות הנכים. ברשויות מקומיות מסוימות התחילו לצמצם את הזכויות של בעלי תו נכה מסוג "משולש" עקב ריבוי תגים כאלה לטעמן. בפועל, כאמור, מחציתם מזויפים או פגי-תוקף, לכאורה, וההשלכה על התייחסות הרשויות ברורה.
  2. באותה הישיבה שצוינה לעיל נדונה הבעיה והוצעו הצעות לפתרונה. יו"ר הוועדה קבע אז תחנת זמן של שלושה חודשים במסגרתם יש לראות שינוי – אחרת, כך נקבע, לא תהיה ברירה אלא מלהפעיל את מבקר המדינה ואת הוועדה לענייני ביקורת המדינה לדון בנושא. לצערנו, למיטב ידיעתנו, לא הייתה התקדמות ממשית כלשהי בנושא. והדבר חמור במיוחד לאור העובדה שמדובר במכת מדינה של ממש, הפוגעת באופן ישיר בזכויותיהם הבסיסיות של אנשים עם מוגבלות בישראל בכך שמגבילה את עצמאותם ואת חופש תנועתם. הנושא נדון לפני כשנה גם בוועדה לפניות הציבור.
  3. בבואנו להתמודד ולהלחם בבעיה, עלינו לראותה כפי שהיא – בעיה פלילית, שהמבצעים את הזיוף עוברים בעצם עבירה פלילית שיש להתמודד איתה בכל הכלים העומדים למי שנלחם בפשיעה, ולהעניש את העבריינים כחוק. אסור להתלות את האכיפה בהליך זה או אחר של רפורמה מתוכננת אלא יש להתמודד עם הבעיה כפי שמתמודדים עם כל בעיה פלילית. החוק הקיים מאפשר ענישה הולמת לעבירת הזיוף.
  4. לדעתנו יש מקום לבצע מהלך אכיפה חריף שיביא לענישתם של העוברים על החוק בהקשר זה. ואולם, לא פחות מן האכיפה אנו חוזרים ומדגישים את החשיבות הרבה בפרסום האכיפה והענישה. על מנת להפעיל את כוח ההרתעה, חשוב לוודא שהאכיפה תהיה מתוקשרת, עקבית וברורה. כפי שצוין בפסק דין שעסק בנושא - "בשיקולי הענישה, בין היתר, ישקול בית המשפט ההרתעה למען 'יראו וייראו', וחייב כל עבריין בכוח לדעת כי עבירה זו אינה כדאית.". במקביל יש להמשיך ולהרחיב את פעולות החינוך וההסברה על מנת לוודא שהציבור בכלל ובמיוחד אלה העוסקים במלאכת הזיוף יבינו ויפנימו את ההשלכות שיש למעשיהם.

לסיכום נציין שהתופעה כבר מזמן הפכה למכת מדינה בלתי נסבלת שיש לטפל בה בתקיפות ובעקביות כבעבירה משפטית חמורה. כל עוד לא יעשו מהלך אכיפה חריף ויביאו את העבריינים לענישה הולמת שתפרסם ותרתיע, אנחנו נמצא עצמנו בעוד מספר חודשים שבים ומתכנסים לדון בבעיה, ללא פתרון נראה לעין.

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד