רפורמת תגי חניה לנכים

מדור זה מכיל מידע אמין אודות התהליך לרפורמת תגי חניה לנכים בישראל.

מאז נחקק חוק חניה לנכים, התשנ"ד – 1993 גדל מספר מחזיקי תג חניה בשיעור חסר כל פרופורציות. כתוצאה מכך, הוצע תיקון לחוק על מנת לתת הגדרה מותאמת, ראויה וברורה של קריטריוני זכאות לתג נכה והסדרת הליך הנפקת התג; ולהסדיר מערך אכיפה יעיל ומרתיע לביעור נגע השימוש שלא כדין בתגי חנייה ובמקומות חנייה.


 

 

לאור עתירת נגישות ישראל לבג"צ - זכויות החנייה תהיינה זהות לכל סוגי תגי חנייה לנכים

תג חנייה עגלה
ביום 27.11.11 עתרה לבג"צ עמותת "נגישות ישראל", באמצעות עוה"ד תומר רייף ממשרד זיסמן, אהרוני, גייר, בדרישה לחייב את משרד התחבורה לחדול מלהנפיק סוגים שונים של תגי חניה לנכים ולחדול מהאפליה והאבחנה בין התגים
16/05/2012

סיכום דיון של פורום הארגונים בנושא חוק חניית נכים

לאור זה שלא חלה התקדמות בכל הקשור לרפורמה, התכנס פורום ארגוני הנכים לעניין חניות הנכים.
מצ"ב סיכום הפגישה.
25/03/2009

תג נכה חדש / ישראל אבן זהב

ישראל מדווח כי בעוד חודשיים יונפק תו נכה חדש, במטרה לצמצם את תופעת זיופי התווים. בתחילה, התווים יונפקו בהתאם למתכונת הישנה, עד שתושלם הרפורמה.
18/09/2008

עמדת עמותת נגישות ישראל בנושא זיוף תגי חניה לנכים

נייר עמדה של עמותת נגישות ישראל שהוגש לוועדה לענייני ביקורת המדינה לקראת דיון בנושא תופעת זיוף תגי החניה לנכים שפשתה בארץ.
29/05/2008

דוח מסווג של העיריה מפרט הנחיות לפקחים וקובע מתי הם יכולים להפעיל שיקול דעת ולהימנע מרישום דוח

3/07/2007

זייפני תווי חניה לנכים לא רק בישראל

אתר BBC News מבריטניה מדווח שבעד 50% מתווי הנכים בלונדון נעשה שימוש בלתי חוקי, עפ"י הערכה של מרכז השלטון המקומי האנגלי.

13/06/2007

ישיבה מיוחדת בנושא תו חנייה לרכב נכה בוועדת פניות הציבור

הוועדה לפניות ציבור בכנסת ישראל התכנסה לדייון מיוחד בפניות ציבור בנושא תו חנייה לרכב נכה בעקבות פניות של ארגוני נכים מהן עולה כי בכוונת משרדי הממשלה להחמיר את סוגיית החנייה לנכים.
31/05/2007

סקר: רק 54 אחוזים חושבים שכל מי שמחזיק תו חניה לנכה, ראוי לו באמת. (היום שהיה - ערוץ 10)

12/04/2007

הצעת חוק חנייה לנכים (תיקון - העברת כספים לאירגוני הנכים), התשס"ו-2006

מטרת החוק לקבוע העברת כספי דוחות החניה, בגין חניה בחניות נכים, לאירגוני נכים, על מנת לעודד את פעילותם.
27/11/2006

כמה תווי חניה הונפקו רישמית

דיווח ממשרד התחבורה על כמות תווי החניה.
לא כולל זיפנים , משכפלים ואחרים.
30/09/2006

נייר עמדה בנושא רפורמה בתגי חניה לנכים

נייר עמדה בנושא רפורמה בתגי חניה לנכים
נכתב ע"י עמותת נגישות ישראל, מאי 2006
23/08/2006

זמינות מקומות חניה לנכים

מסמך מה 24 ליולי 2006 מאת מחלקת מחקר ומידע , כנסת ישראל, אשר נכתב לקראת דיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא זמינות מקומות חנייה לנכים
23/08/2006
עבור לתוכן העמוד