כמה והיכן לסמן חניות נכים

הקצאת מקומות חניה נגישים ל"בניין קיים חיוני"

חניות נכים מסומנות ליד הכניסה למבנה
"בניין קיים חיוני" - בניין קיים שהוא אחד מאלה: מחלקה לשירותים חברתיים, סניף של המוסד לביטוח לאומי, מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס), משרד ממשלתי שניתן בו שירות ציבורי, משרד של רשות מקומית שניתן בו שירות ציבורי, תחנת משטרה או נקודות משטרה, בנק, סניף דואר, בית דואר לרבות מיתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר, בית מרקחת

הקצאת מקומות חניה לנכים במקום ציבורי קיים ובמקום ציבורי חדש

חניות נכים מסומנות
מקום ציבורי קיים זהו מקום שקיבל היתר לפני 1 בספטמבר 2009 ומקום ציבורי חדש זהו מקום שקיבל היתר לאחר תאריך זה
1/09/2009

סגנון חדש לסימון חניות נכים

שימו לב לסגנון החדש של סימון חניות נכים של חניוני חברת "אחוזת החוף". מה שבטוח, זה הרבה יותר בולט ובאמת שאי אפשר לפספס את זה. כל הכבוד להוגי הרעיון על החשיבה ועל היישום
1/03/2011
עבור לתוכן העמוד