אחרי שבע שנים: אושרו תקנות לפינוי אוכלוסייה עם מוגבלויות בשעת חירום

1/03/2022
 
 
כיסא גלגלים צמוד לקיר

התקנות מסדירות פינוי אוכלוסייה עם מוגבלויות בשעת חירום, הכנת מרכזי קליטה נגישים, כלי רכב מונגשים, אמצעי הסברה מצוירים, שפת סימנים ושפות זרות

ועדת העבודה והרווחה אישרה ב-27.2.22, לאחר דיונים ממושכים, את תקנות שר הביטחון להנגשת שירותים שונים לאנשים עם מוגבלות בשעת חירום. לדברי יו"ר הוועדה, אפרת רייטן-מרום (העבודה), "זהו אירוע היסטורי. אירועי אוקראינה מלמדים על הצורך להיערך לתרחישים שונים, להתכונן ולתרגל פינוי המוני של אוכלוסייה אזרחית, ובעיקר אוכלוסיות עם מוגבלות. אנחנו חייבים להיות מוכנים ומקווים שתקנות יישארו במגירה".

אחד מתחומי ההיערכות לשעת חירום, הוא פינוי המוני של אוכלוסייה מביתה כגון במלחמה או רעידת אדמה. התקנות מבקשות להסדיר שירותים אלה לאנשים עם מוגבלויות וקליטתם במתקני קליטה מקומיים וארציים. בין שירותים אלה, הנגשת אתרי קליטה מקומיים וארציים והמידע שנמסר לציבור בקשר לפינוי. בנוסף, קובעות התקנות כי אדם עם מוגבלות יפונה עם מלווהו או חיית השירות שלו ככל שיבקש. יצוין, כי בחודש האחרון חייב בית המשפט העליון בפסיקתו את משרד הביטחון להשלים את התקנת התקנות בוועדה עד תום מושב החורף של הכנסת.

לדברי עו"ד יהודה מירון, נציג היועץ המשפטי של משרד הביטחון, במצב חירום הכינה המדינה תכניות על פינוי אוכלוסייה מאויימת, וקליטתה במקום אחר כבתי ספר. הוא ציין את הדחיפות לפינוי אנשים עם מוגבלויות, ובתקנות שנידונו היום - גם האמצעים המותאמים לפינוי של אנשים כאלו, ככלי רכב מותאמים, אמצעי הסברה מצוירים, פרסום המידע בצורה מותאמת לכל הגבלה (בשפת סימנים ובכתוביות, בעברית בשפה פשוטה ובשפות זרות), תרגול הכוחות המפנים אמצעים אלו, מתקני קליטה מונגשים לנכים ולאנשים עם מוגבלויות, מעבר אדם-עם-מוגבלות ממתקן-קליטה מקומי למתקן-קליטה ארצי נגיש ועוד. הוא ציין את הצורך באמצעים מיוחדים כמכונות הנשמה לחלק מהחולים, לווי לגלמודים או לחסרי עורף-משפחתי, ואת הצורך לרכז במשרד הבריאות מידע מפורט על הזקוקים לאמצעים אלו. באחריות משרד הבריאות להעביר מידע זה למשרד הרווחה, והוא יעדכן אלו כלי רכב מונגשים יוקצו לפינויים. אחרים יפונו ע"י הרשות המקומית וצה"ל.

רפאל גולני, מנהל אגף שעת חירום במשרד הבריאות, הדגיש כי מידע זה קיים רק בקופות החולים ורק אישור התקנות יאפשר העברתו למשרד. המידע שיועבר למשרד הרווחה לצורך פינוי החולים יהיה כפוף לחיסיון רפואי.

היועצת המשפטית של הוועדה, נועה בן שבת, ציינה את נחיצות שיתוף המידע, ואילו בובי פנדריך, מנהל חטיבה בביטוח הלאומי סיפר כי משרדו מעביר כבר כ-15 שנה למשרד הרווחה מידע על בעלי צרכים מיוחדים לניידות, מעמד אישי, איש קשר ועוד מעודכן אחת לחודש. עו"ד ענת אריאל, היועצת המשפטית של "נגישות ישראל", שלקחה חלק בכל הדיונים בהצעת החוק, הודתה לכולם על קידום ואישור תקנות אלו לאחר המתנה של כ"כ הרבה שנים וכן, ועל תיקונים שבוצעו בנוסח התקנות לבקשותיה, כהסדרת תדירות התרגולים, הגדלת מספר סוגי המוגבלויות שייקחו בהם חלק, הסדרת חוות-דעת על מצב ההנגשה במתקנים ארציים ועוד.

התקנות עוסקות בהנגשתם של אירועי פינוי אוכלוסייה מביתה וקליטתה במתקני קליטה לצורך שהייה ממושכת עד למציאת דיור חלופי, או עד לחזרת האוכלוסייה לביתה. בין אלה נקבע כי בכל רשות מקומית יימצא לפחות אתר קליטה מקומי אחד נגיש, שבו יוכלו גם אנשים עם מוגבלות לשהות. במהלך השנים, יעבירו הרשויות המקומיות מתקני קליטה מקומיים שאינם נגישים למקומות נגישים. בנוסף, יונגש המידע שנמסר לציבור באתרי הקליטה.​

ועדת העבודה והרווחה אישרה היום (ראשון), לאחר דיונים ממושכים, את תקנות שר הביטחון להנגשת שירותים שונים לאנשים עם מוגבלות בשעת חירום. לדברי יו"ר הוועדה, אפרת רייטן-מרום (העבודה), אירועי אוקראינה מלמדים על הצורך להיערך לתרחישים שונים, להתכונן ולתרגל פינוי המוני של אוכלוסייה אזרחית, ובעיקר אוכלוסיות עם מוגבלות.

אחד מתחומי ההיערכות לשעת חירום, הוא פינוי המוני של אוכלוסייה מביתה כגון במלחמה או רעידת אדמה. התקנות מבקשות להסדיר שירותים אלה לאנשים עם מוגבלויות וקליטתם במתקני קליטה מקומיים וארציים. בין שירותים אלה, הנגשת אתרי קליטה מקומיים וארציים והמידע שנמסר לציבור בקשר לפינוי. בנוסף, קובעות התקנות כי אדם עם מוגבלות יפונה עם מלווהו או חיית השירות שלו ככל ​שיבקש. יצוין, כי בחודש האחרון חייב בית המשפט העליון בפסיקתו את משרד הביטחון להשלים את התקנת התקנות בוועדה עד תום מושב החורף של הכנסת.

לדברי עו"ד יהודה מירון, נציג היועץ המשפטי של משרד הביטחון, במצב חירום הכינה המדינה תכניות על פינוי אוכלוסייה מאויימת, וקליטתה במקום אחר כבתי ספר. הוא ציין את הדחיפות לפינוי אנשים עם מוגבלויות, ובתקנות שנידונו היום - גם האמצעים המותאמים לפינוי של אנשים כאלו, ככלי רכב מותאמים, אמצעי הסברה מצוירים, פרסום המידע בצורה מותאמת לכל הגבלה (בשפת סימנים ובכתוביות, בעברית בשפה פשוטה ובשפות זרות), תרגול הכוחות המפנים אמצעים אלו, מתקני קליטה מונגשים לנכים ולאנשים עם מוגבלויות, מעבר אדם-עם-מוגבלות ממתקן-קליטה מקומי למתקן-קליטה ארצי נגיש ועוד. הוא ציין את הצורך באמצעים מיוחדים כמכונות הנשמה לחלק מהחולים, לווי לגלמודים או לחסרי עורף-משפחתי, ואת הצורך לרכז במשרד הבריאות מידע מפורט על הזקוקים לאמצעים אלו. באחריות משרד הבריאות להעביר מידע זה למשרד הרווחה, והוא יעדכן אלו כלי רכב מונגשים יוקצו לפינויים. אחרים יפונו ע"י הרשות המקומית וצה"ל.

רפאל גולני, מנהל אגף שעת חירום במשרד הבריאות, הדגיש כי מידע זה קיים רק בקופות החולים ורק אישור התקנות יאפשר העברתו למשרד. המידע שיועבר למשרד הרווחה לצורך פינוי החולים יהיה כפוף לחיסיון רפואי.

היועצת המשפטית של הוועדה, נועה בן שבת, ציינה את נחיצות שיתוף המידע, ואילו בובי פנדריך, מנהל חטיבה בביטוח הלאומי סיפר כי משרדו מעביר כבר כ-15 שנה למשרד הרווחה מידע על בעלי צרכים מיוחדים לניידות, מעמד אישי, איש קשר ועוד מעודכן אחת לחודש.

התקנות עוסקות בהנגשתם של אירועי פינוי אוכלוסייה מביתה וקליטתה במתקני קליטה לצורך שהייה ממושכת עד למציאת דיור חלופי, או עד לחזרת האוכלוסייה לביתה. בין אלה נקבע כי בכל רשות מקומית יימצא לפחות אתר קליטה מקומי אחד נגיש, שבו יוכלו גם אנשים עם מוגבלות לשהות. במהלך השנים, יעבירו הרשויות המקומיות מתקני קליטה מקומיים שאינם נגישים למקומות נגישים. בנוסף, יונגש המידע שנמסר לציבור באתרי הקליטה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד