הכנסת תדון: האם אנחנו בדרך לשינוי בנוהל הנפקת תג חניה לנכים

23/01/2022
 
 
תג נכה

מוצע לקבוע כי החלטה בדבר בקשה לתג חניה לנכה תהיה מנומקת ובכתב, תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה ותישלח למבקש. עוד מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים יקים ערכאת ערעור (ועדת ערר) בת 5 חברים, אשר תיתן מענה למי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי לעניין תג חניה לנכה.

הצעת החוק:

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – החלטה בבקשה לתג נכה), התשפ"א–2021

הוספת סעיף  

1.   

בחוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993, אחרי סעיף 1ב יבוא:

 

 

"החלטה בבקשה לתג נכה

1ג.        

(א)      רשות הרישוי תחליט בבקשה לתג נכה בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה; ההחלטה תהיה מנומקת ובכתב ותישלח למבקש.

 

 

 

 

 

 

(ב)      מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של רשות הרישוי לפי סעיף קטן (א), רשאי לערור עליה לפני ועדת ערר בת חמישה חברים, שימנה השר."

דברי הסבר

חוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993 (להלן – החוק), קובע את סמכותה של רשות הרישוי לתת תג נכה הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספר הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים המשמשים את הנכה. החוק חסר התייחסות לעניין אופן הגשת הבקשה לקבלת תג חניה לנכה, כמו גם לעניין זמן ההמתנה לקבלת החלטה מטעם רשות הרישוי.

כמו כן, בחוק אין מענה לנכה המבקש לערער על החלטה של רשות הרישוי, שלא בדרך של פנייה לערכאה שיפוטית אשר תבחן את ההחלטה המנהלית וסבירותה. בנוסף, אין לקבל מצב לפיו החלטת רשות הרישוי לדחות את בקשתו של נכה לתג חניה היא לקונית, ללא נימוקים, ולא מעניקה אפשרות מעשית לנכה להבין האם ההחלטה אמנם נכונה וסבירה.

בדומה להחלטות אחרות המתקבלות בידי משרדי ממשלה או רשויות ממשלתיות, ראוי כי תוקם ערכאת ערעור פנימית אשר תבדוק את החלטות רשות הרישוי לעניין בקשות לתג נכה, כאשר הנכה מבקש לערור על ההחלטה בעניינו.

לפיכך, מוצע לקבוע כי החלטה בדבר בקשה לתג חניה לנכה תהיה מנומקת ובכתב, תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה ותישלח למבקש. עוד מוצע לקבוע כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים יקים ערכאת ערעור (ועדת ערר) בת 5 חברים, אשר תיתן מענה למי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי לעניין תג חניה לנכה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ומשה אבוטבול (פ/457/23).

הצעת החוק זהה לפ/457/23 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

 

--------------------------------

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"א באייר התשפ"א (03.05.2021)

 

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד