פערים בתעסוקת אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית לעומת כלל החברה

4/02/2021
 
 

שיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות נמוכים מאלו של אנשים ללא מוגבלות, אך הפערים גדולים יותר בחברה הערבית.

נתונים חדשים אשר הופקו עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על ידי מכון ברוקדייל על בסיס הסקר החברתי, מעידים על כך כי נכון לשנת 2019:

- בחברה הערבית רק 29% מהאנשים עם מוגבלות עובדים, וזאת לעומת 62% מהאנשים ללא מוגבלות.

זאת לעומת 80% מועסקים בקרב אנשים ללא מוגבלות ב ו 53% מועסקים בקרב אנשים עם מוגבלות בכלל החברה הישראלית.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד