המדינה נכשלה שוב בהנגשת מבני הממשלה

15/12/2019
 
 
אדם בכיסא גלגלים מול גרם מדרגות

במקום להוות סמן ימני להנגשה, מינהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר נכשל בעמידה בדרישות החוק להנגשת כלל הבניינים הקיימים של משרדי הממשלה ומבקש ארכה של שנה נוספת לאחר שכבר קיבל ארכה של שנה עד ה-31.12.2019

זו שערורייה שהמדינה פותרת את הבעיה על ידי זה שהיא מאריכה לעצמה שוב את המועד להשלמת ביצוע התאמות הנגישות בשנה אחת נוספת, עד ליום 31.12.2020 - זו כבר הפעם השנייה וכנראה לא האחרונה.

ומי שמשלם את המחיר הם אנשים עם מוגבלות וקשישים אשר ממשיכים לסבול מבניינים לא נגישים, ומאי יכולת להגיע ליעד ולקבל שירות נגיש.

נכון להיום

התמונה כרגע היא שמתוך 1,466 בניינים שמחויבים בהנגשה לפי החוק, הונגשו עד כה רק 705 בניינים, ונותרו 761 בניינים שלגביהם דרוש למינהל הדיור הממשלתי פרק זמן נוסף לצורך השלמת ההנגשה הנדרשת.

כמו כן נעשו פעולות לפינוי בניינים שאינם נגישים - אך במסגרת זו פונו רק 101 בניינים ועד סוף שנת 2023 צפויים להיות מפונים 151 בניינים נוספים. בהתאם להסדר שנקבע בחוק, הבניינים האמורים אינם חייבים בביצוע התאמות נגישות זולת הנגשה חלופית זמנית עד לפינויים, ואינם נכללים ב-1466 הבניינים המחויבים בהנגשה.

עמותת נגישות ישראל מתנגדת נחרצות להארכת הזמנים - כמו שלא האריכו לגופים פרטיים ולעסקים לא צריך להאריך למדינה.

נגישות ישראל מתנגדת לכל הארכה וקוראת להקמת ועדת חקירה במשרד האוצר - איך יתכן שהאוצר והמדינה אינם עומדים בחקיקה חשובה זו.

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד