הקרן למימון תובענות ייצוגיות - תובענות בנושא נגישות ב-2018

6/03/2019
 
 
פטיש שופטים, ספרים, מאזני צדק

הקרן למימון תובענות ייצוגיות הוקמה מכוח חוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 ותפקידה לסייע לתובעים מייצגים במימון בקשות לאישור ותובענות ייצוגיות, אשר יש חשיבות ציבורית וחברתית בהגשתן ובבירורן.

ההוראות המפורטות לגבי אופן פעולתה של הקרן קבועות במספר תקנות. אדם או ארגון אשר מבקשים סיוע במימון תובענה ייצוגית יכולים לפנות אליה באמצעות טופס בקשה שבו יש לפרט בין היתר את העניין הציבורי והחשיבות החברתית בבקשה לאישור התובענה הייצוגית/בתובענה הייצוגית, הראיות שבידי המבקש להוכחת טענותיו, את הסיוע המתבקש והנסיבות המצדיקות אותו וכו'.

לפי דו"ח פעילות הקרן לשנת 2018, בין התובענות שמומנו היו 4 תובענות בעניין הנגשת סניפי חנויות בגדים ופרסום פרטי רכז נגישות וכן 7 תובענות בעניין הנגשת אתרי אינטרנט.


בתובענות בעניין הנגשת סניפי חנויות בגדים
, שהוגשו כנגד רשתות רבות, נטען להיעדר נגישות בסניפים בניגוד לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) בכך שלא הונגשו תאי ההלבשה, המעברים, הקופות וחלקם נוספים בחנויות.

בנוסף נטען כי המשיבות לא פרסמו באתרי האינטרנט שלהן את פרטי רכז הנגישות ודרכי ההתקשרות עמו.

הסיוע הכספי בעניין זה הסתכם במימון הוצאות משפט בסך 20,000 ₪ או 80% מהסכום שייפסק, הנמוך מביניהם (5,000 ₪ לכל תובענה).

 

בתובענות בעניין הנגשת אתרי אינטרנט, שהוגשו כנגד 8 גופים, נטען לאי הנגשת אתרי אינטרנט בניגוד לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) בכך שהיה על ספקי השירות באינטרנט לספק התאמות נגישות בשירות האתרים עד לתאריך 26.10.17.

נטען כי המשיבות מספקות שירות ציבורי ולכן הן חייבות בהנגשת האתרים.
הסיוע הכספי בעניין זה הסתכם במימון הוצאות משפט בסך 5,000 ₪ או 80% מההוצאות שייפסקו, לפי הנמוך מביניהם ובסכום כולל של 35,000 ₪ עבור כל הבקשות.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד