מידע מסייע לאנשים עם מוגבלות בניידות בבחירות לרשויות המקומיות

9/10/2018
 
 
קלפי

קלפיות נגישות

סעיף 31
א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי בכל רשות מקומית תהיה לפחות קלפי אחת שיש בה ואליה סידורי גישה והצבעה המותאמים לאנשים המוגבלים בניידותם.


ביישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20
, צריכות להיות לפחות שתי קלפיות המונגשות למוגבלים בניידות.

 

לרשימת הקלפיות המעודכנת באתר משרד הפנים - לחצו כאן
ניתן גם לפנות בבירורים למודיעין שיופעל לקראת יום הבחירות בטלפון 1-800-222-290
.

 

חניות נכים - על הרשות המקומית להציב תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, אשר יבטיח 2 מקומות חניה המיועדים ומותאמים למוגבלי ניידות, בסמוך למקום הקלפי.

 

מי רשאי להצביע בקלפי נגישה מיוחדת?

 

בכל קלפי שנקבעה כקלפי נגישה למוגבלים בניידות, רשאים להצביע באמצעות מעטפה חיצונית בעלי מוגבלות הרשומים כתושבים של אותה רשות מקומית, גם אם אינם רשומים ברשימת הבוחרים של אותה הקלפי.

הערה חשובה - לצד קלפיות נגישות מיוחדות, ישנם מקומות קלפי נוספים שאף הם נגישים בפועל למוגבלי ניידות ואולם לא נקבעו כקלפיות מיוחדות ולכן לא יהיו בהם סידורי גישה והצבעה מותאמים להצבעת אנשים המוגבלים בניידות, תוך שימוש במעטפות הצבעה כפולות / חיצוניות.


פרסום המידע

מידע בדבר דרכי ההצבעה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור כמפורט להלן:

  • בהודעה שתפורסם 6 ימים לפני הבחירות
  • באתר האינטרנט של הרשות המקומית
  • פעם בשבוע בחודש שלפני הבחירות בכלי התקשורת המקומיים, כתובים ואלקטרוניים.

מלווה לבוחר המוגבל בניידות

 

על-פי סעיף 61(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), מי שאינו יכול לבצע בכוחות עצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עימו מלווה שיסייע בהצבעה. המלווה לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע.

 

מיהו מוגבל בניידות?

עפ"י סעיף
31א(י), זהו כל אדם שמפאת מצבו הגופני סובל מבעיית ניידות כלשהי, קבועה או זמנית, ולכן אינו יכול להצביע במקום הקלפי הרגיל שלו.

אין לדרוש כל תעודה/מסמך/אישור מהמצביעים לעניין זה!

תהליך ההצבעה בקלפיות למוגבלי ניידות

א. משנכנס למקום הקלפי בוחר המבקש להצביע ,עליו להזדהות בפני ועדת הקלפי באמצעות מסמך זיהוי תקף עם תמונה (ת.ז/ דרכון/ רישיון נהיגה/ תעודה צבאית). 

ב. אם שם הבוחר לא מופיע ברשימת הבוחרים של הקלפי ,תעביר ועדת הקלפי את מסמך הזיהוי של הבוחר להמשך "הליך ההצבעה" לידי המזכיר הנוסף, ככל שמונה, לקלפי זו.

ג. המזכיר ירשום את פרטי המצביע בטופס פרטי המצביעים המצורף לפרוטוקול הצבעה במעטפות חיצוניות.

ד. אם הבוחר הגיע למקום הקלפי עם מלווה, משום שאינו מסוגל פיזית לבצע בעצמו את פעולת ההצבעה, ירשם שם המלווה ושם הבוחר בגיליון מלווים למצביעים, המצוי בידי מזכיר ועדת הקלפי הרגילה.

ה. המזכיר המזכיר ימסור לבוחר את מעטפות ההצבעה החתומות. מעטפת הצבעה צהובה לראש הרשות המקומית ומעטפת הצבעה לבנה לרשימת מועצת הרשות.

ו. הבוחר יופנה לתא ההצבעה הפנוי ובאותו זמן ימלא המזכיר מתוך מסמך הזיהוי של הבוחר את הפרטים המופיעים על גבי המעטפה החיצונית.

ז. בשובו של הבוחר מתא ההצבעה ,ימסור הבוחר למזכיר הנוסף את פרטי כתובתו, המזכיר יוסיפם על גבי המעטפה החיצונית וימסרה לבוחר.

ח. הבוחר ישים את מעטפות ההצבעה בתוך המעטפה החיצונית ואז יופנה לשלשל את המעטפה החיצונית אל תוך תיבת הקלפי הנמצאת בשימוש ועדת הקלפי הרגילה.

 

המעטפות החיצוניות של המצביעים המוגבלים בניידות ייפתחו ויספרו יחד עם המעטפות החיצוניות של החיילים שהצביעו.

 

לאתר הבחירות של משרד הפנים >>

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד