משרד האוצר העביר רפורמה ודחה את מועדי ההנגשה של רשויות ציבוריות

27/05/2018
 
 
אשה בכיסא גלגלים מול גרם מדרגות

משרד האוצר, בהובלת השר משה כחלון לא עומד ביעדי ההנגשה של משרדי הממשלה (הדיור הממשלתי) שנקבעו לסוף 2018 ולכן פעל במסגרת חוק ההסדרים / דיוני תקציב לשנים הבאות להארכת משך ההנגשה עד סוף 2021

עמותת נגישות ישראל נאבקה ברפורמה הזו בכל מאודה, הובלנו עצומה, שלחנו מכתבים לממונה על חופש המידע, מבקר המדינה וחברי כנסת רבים.

בסופו של דבר הרפורמה עברה, אך במאמץ משותף שלנו, של הנציבות וארגונים נוספים, הצלחנו להכניס שינויים והגבלות מסויימים.


להלן בתמצית התיקון שנעשה בחוק שוויון לגבי המועדים להנגשה הפיסית (תקנות מקום קיים).

רשויות ציבוריות שהן משרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם וכן משטרת ישראל ושב"ס

– כלל הבניינים הקיימים נדרשים להיות נגישים עד לא יאוחר מיום 31 בדצמבר 2019. שר המשפטים רשאי באישור וועדת העבודה והרווחה להאריך בצו גם את המועד הזה עד ליום 31 בדצמבר 2020 ובלבד שהצו יכלול פירוט לגבי כל המבנים לגביהם נדרשת הארכה (שם הבניין, כתובתו, דרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בו, המועד לביצוען והתאמות נגישות חלופיות).

רשויות ציבוריות אחרות שנמצאות תחת סמכות שר המשפטים (למשל הדואר)

– רשאי שר המשפטים באישור וועדת העבודה והרווחה להאריך בצו את המועד להנגשה גם לגבי רשויות אלו עד לא יאוחר מ- 1 בנובמבר 2021 ובלבד שצו כאמור יובא לאישור הוועדה עד ליום 30.6.2018 ויכלול את פירוט המבנים שלגביהם נדרשת הארכה כמפורט לעיל.

מוסדות הבריאות ומוסדות להשכלה גבוהה שהן רשויות ציבוריות

(ראו הפרקים הרלוונטיים בחוק שוויון) קיבלו גם הם אפשרות להגשת צו לארכה. שר הבריאות/שר החינוך (בהתאמה) רשאים באישור וועדת העבודה והרווחה להאריך בצו את המועד להנגשה גם לגבי מוסדות אלו עד לא יאוחר מ- 1 בנובמבר 2021 ובלבד שצו כאמור יובא לאישור הוועדה עד ליום 30.6.2018 ויכלול את פירוט המבנים שלגביהם נדרשת הארכה כמפורט לעיל.

 

תשומת לבכם מדובר בהנגשה פיסית בלבד.

 

 

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד