דיון בכנסת בנושא תקנות למסירת מידע על אנשים עם מוגבלות

2/11/2017
 
 
אדם נוגע במגן עם מנעול

ביום שני, ה- 23.10.17, התקיימה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ישיבה בנושא תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (מסירת מידע ועיבודו לצורך עמידה בייעד הייצוג), התשע"ח– 2017 ("התקנות")

התקנות, אשר אושרו במסגרת הדיון בוועדה, הותקנו בהמשך לתיקון מס' 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הקובע חובת ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים.

על פי התיקון לחוק, אשר נכנס לתוקף בחודש ינואר 2017, גוף ציבורי, המעסיק 100 עובדים לפחות, נדרש לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משמעותית (כהגדרת המונח בחוק) בשיעור של 5% לפחות מקרב עובדיו.

כן קובע התיקון לחוק, כי המוסד לביטוח לאומי יהיה אחראי על עיבוד מידע בדבר עמידה ביעד הייצוג, זאת בהתאם למידע שיימסר לביטוח הלאומי על ידי הגופים המפורטים בחוק והצלבתו עם נתונים הנמצאים אצלו. תוצאות עיבוד המידע יימסרו אחת לשנה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והיא תפרסם את מידת עמידתו של כל מעסיק ציבורי גדול ביעד הייצוג. כל זאת, במטרה להגביר את השקיפות ואת מידת העמידה בהוראות החוק.

מאחר והעברת המידע למוסד לביטוח לאומי, בדיקת יעד הייצוג ופרסום תוצאותיה כרוכה במסירה ועיבוד של מידע אישי ורגיש ולפיכך בסיכונים לפרטיות, קובעות התקנות שאושרו הוראות לעניין אופן העברת המידע למוסד לביטוח הלאומי, עיבודו, שמירתו, אבטחתו ופרסומו וכן לעניין מורשי הגישה אליו.

התקנות קובעות, כי הנתונים הרלוונטיים יועברו למוסד לביטוח לאומי תוך שימוש בשיטות הצפנה מקובלות ומטילות על מנהלי מאגרי המידע של כל אחד מן הגופים, האחראים להעברת המידע למוסד לביטוח לאומי, וכן על מנהל מאגר המידע של המוסד לביטוח לאומי, אחריות לאבטחת המידע. כן קובעות התקנות, כי המוסד לביטוח לאומי ייעשה שימוש במידע אך ורק למטרה לשמה נמסר וכי המידע לא יועבר לכל מאגר מידע אחר ולא יוצלב עם כל מידע אחר, אלא לשם ביצוע הוראות החוק. התקנות קובעות, כי המידע יגובה לתקופה של שנתיים לכל היותר ומטיל על המוסד לביטוח לאומי חובה להכנת נוהל אבטחת מידע, אשר יבטיח צמצום הסיכונים לשימוש לא מורשה במידע.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד