פורסמו ברשומות: תקנות הנגישות למוסדות להשכלה גבוהה

27/11/2016
 
 
איור דמות אדם בכיסא גלגלים עם כובע אקדמי

ב-14/11/2016 פורסמו ברשומות תקנות נגישות למוסדות להשכלה גבוהה: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), התשע"ז-2016


תקנות אלו אושרו ע"י ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת כבר ב-22/3/2016 והן נוספו לרשימת תקנות נגישות שאושרו בשנים האחרונות בעקבות בג"צ שהגישה עמותת נגישות ישראל כנגד משרדי הממשלה והכנסת בשל העיכוב בהתקנת התקנות.


עמותת נגישות ישראל מלווה את כל תהליכי החקיקה בנושא נגישות ובכלל זה ליוותה גם את כלל הדיונים שהתקיימו בוועדת העבודה לעניין נגישות בהשכלה גבוהה.

 

 

בין היתר נקבע בתקנות כי:

  • המוסד יקים מרכז תמיכה שיסייע לתלמידים עם מוגבלות ויקיים ליווי אישי וייעוץ מקצועי לתלמיד.
  • כל מוסד להשכלה גבוהה יקצה חניות נגישות בכל חניון ויציב שלטים עם ניגוד חזותי.
  • בכל ספריה יוקצה אדם שיסייע לאנשים עם מוגבלות. תכנים שיועלו באתרי אינטרנט של המוסד יונגשו אף הם.
  • בחדרי לימוד, מעבדות וחדרי תרגול יספק המוסד מערכת אישית אלחוטית להגברת שמע.
  • בחדרי לימוד יוקצו שני מקומות ישיבה מיוחדים, ולידם מקום למלווה. בנוסף, יוצב שלט לפיו לאדם עם מוגבלות קיימת עדיפות לשבת במקומות שבקדמת מקומות הלימוד.
  • יוקמו דרכי גישה נגישות למדשאות.
  • כל מוסד ימנה אדם שיהיה אחראי לקביעת התאמות נגישות, אשר ככל הניתן יהיה אדם עם מוגבלות.

התקנות ייכנסו לתוקף בהדרגה לפי קביעת שר החינוך, ובכל מקרה לא יאוחר מנובמבר 2018.

יו"ר ועדת המשנה לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ח"כ אילן גילאון, לאחר אישור התקנות: "התקנות שעברו היום מסדירות לראשונה את הזכות של אנשים עם מוגבלויות להיכנס בשעריהם של המוסדות להשכלה גבוהה מבלי ששום מכשול יעמוד בפניהם. מדובר בשינוי מהותי, שיחייב את המדינה והמוסדות ליטול אחריות ולוודא שכל סטודנט שבא בשערם ייהנה מגישה מסודרת וטובה, ויש לברך על כך".

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד