אושר בכנסת: החלת חוק איסור הפליית עיוורים, גם על אמנים לכלבי נחייה

6/07/2016
 
 
גור כלבים לבוש בחליפת גור נחייה באימון

לפי החוק, תותר כניסה למקומות ציבוריים לכלבי נחיה במהלך תהליך הכשרתם, גם אם אינם מלווים אדם עיוור, אלא חונך או מאמן. נקבע קנס של 14 אלף ש"ח למפר הוראה זאת ופיצוי של עד 50 אלף ש"ח ללא הוכחת נזק

מליאת הכנסת אישרה ב-4.7.2016 בקריאה שלישית את הצעת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון מס' 2), התשע"ו-2015 של ח"כ מיקי רוזנטל ואילן גילאון ושר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ.

מוצע להחיל את הוראות חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה גם לגבי אומן לכלב נחייה בתהליך הכשרה ומאמן כלבי נחייה בתהליך הכשרה, כשהם מלווים בכלבים, כך שלא תוגבל זכותם להיכנס למקום ציבורי ולהשתמש בתחבורה ציבורית ולא ייגבה מהם כל תשלום בעד זה.

בנוסף, מוצע לאפשר הגשת תביעה אזרחית על ידי אדם עם עיוורון, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או ארגון העוסק בקידום זכויותיהם של אנשים עם עיוורון, בשל הפרת הוראות החוק ובית המשפט יוכל לפסוק, בנוסף על כל סעד אחר, פיצויים אף ללא הוכחת נזק. עוד מוצע לעדכן את סעיף העונשין ולקבוע קנסות ספציפיים בשל הפרת הוראות סעיפים 2 או 3 לחוק. לבסוף, מוצע לשנות בחוק את המונח "עיוור" למונח "אדם עם עיוורון".

על פי הצעת החוק שאושרה ברוב של 32 תומכים וללא מתנגדים, "מי שיגביל זכותו של עיוור להיכנס למקום ציבורי או להשתמש בתחבורה ציבורית כשהוא מלווה בכלב נחיה, ייקנס ב-150 אלף שקל. בנוסף, תותר כניסה למקומות ציבוריים לכלבי נחיה במהלך תהליך הכשרתם, גם אם אינם מלווים אדם עיוור, אלא חונך או מאמן. מי שיגביל זאת צפוי לקנס בסך כ-14 אלף שקלים. עוד נקבע כי מי שיימנע מהעסקה של אדם בשל היותו עיוור המלווה בכלב נחיה, ייקנס בכ-20 אלף שקלים. עיוור, מאמן, או ארגון המייצג עיוורים, יוכלו לתבוע גם בתביעה אזרחית בעניינים אלה, עד סכום של 50 אלף שקלים, מבלי שיידרשו להוכיח נזק כלשהו".

 

דברי ההסבר

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כלבים וגורי כלבים המיועדים להיות כלבי נחייה שוהים, לרוב, במשך כשנה עד שנה וחצי, אצל אדם או משפחה המשמשים בעבורם בתקופה זו כמשפחת אומנה. בתקופה זו לומדים הכלבים לחיות במסגרת משפחתית והם נחשפים למצבים שונים שבהם ייתקלו בעת שישמשו ככלבי נחייה. אומן לכלב בתהליך הכשרה נדרש לבצע תהליך חיברות (סוציאליזציה) לכלב, הכולל הליכה עם הכלב למקומות ציבוריים שונים, כגון: מרכזי קניות, מרכולים ומקומות בילוי ונסיעה בתחבורה ציבורית. ככל שהכלבים נחשפים ליותר גירויים ותהליך החיברות הוא יסודי יותר, כך גוברים הסיכויים להצלחתם בתפקידם הייעודי.

לפיכך, כדי לאפשר הכשרה יעילה של הכלבים לצורך מילוי ייעודם ככלבי נחייה, מוצע לאסור על מניעת כניסתם של אומנים לכלבים בתהליך הכשרה ושל מאמני כלבים בתהליך הכשרה למקומות ציבוריים ושימושם במתקנים ציבוריים ובתחבורה ציבורית, כשהם מלווים בכלבים המיועדים להיות כלבי נחייה."


 

תגובות

 

ח"כ רוזנטל: החוק הזה יסייע לעיוורים, לכלבים לסביבה ויהפוך אותנו לחברה טוב יותר.
ח"כ גילאון: הסולידריות האנושית והערבות ההדדית יכולים לעזור לנו להרגיש ביטחון במרקם של העולם המאוד בודד שאנחנו חיים בתוכו.
שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ: אני שמח שהצלחנו להביא עוד תיקון לטובת אנשים עם מוגבלויות. עלינו להקל עליהם ככל הניתן ולסייע להשתלבותם המיטבית בחברה.

בקריאה שלישית תמכו 32 ללא מתנגדים.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד