חברות הביטוח מסרבות לבטח אתכם בשל מוגבלותכם? כדאי שתקראו את זה

20/05/2016
 
 
פטיש שופטים

 

ביום 24.2.2016 פורסמו תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הודעת מבטח בדבר מתן יחס שונה לאדם או בדבר סירוב לבטחו), תשע"ו-2016.


תקנות אלה קובעות שלושה נושאים שעל חברות הביטוח המסרבות לבטח אדם עם מוגבלות או אשר מעניקות מתן יחס שונה לאדם עם מוגבלות לבצע, כפי שיוסבר להלן:

1. על חברת הביטוח לשלוח לאותו אדם עם מוגבלות או מבוטח עם מוגבלות או באמצעות רופא המבטח, הודעה מנומקת בכתב עם בסיס תמצית הנתונים מדוע החליט להעניק לו יחס  שונה או מדוע מסרב לבטח אותו.

- על חברת הביטוח להודיע למבוטח עם מוגבלות המקבל יחס שונה או אדם עם מוגבלות שחברת הביטוח מסרבת לבטחו, כי יש באפשרותו אפשרות להגיש תלונה למפקח על הביטוח ולוועדת התלונות או להגיש בשל כך תביעה לביהמ"ש.

- יש לשלוח את הודעת המבטח עם הפרטים המוזכרים לעיל תוך 90 יום מיום מסירת ההצעה להסכם הביטוח או לשינוי הסכם הביטוח. כמו כן, המפקח על הביטוח רשאי להאריך עד 60 יום נוספים את מועד המסירה, כאמור.

2. על מסירת המידע / ההודעה למבוטח תחול תקנה 29 לתקנות נגישות השירות, כלומר במידה ונדרשות התאמות נגישות עבור אדם / מבוטח עם מוגבלות בנוסח ההודעה, ההודעה תעבור אליו מותאמת מונגשת בהתאם למוגבלותו.

3. תקנות אלה פורסמו ביום 24.2.2016 ותחילתן 90 יום ממעד זה, קרי תכנסנה לתוקף בעוד מספר ימים ה- 24.5.2016.

 

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד