האם תקנות הנגישות חלות גם על בתי תפילה הנמצאים בבתי מלון, חולים וכדומה?

פנינו לנציבות השוויון בשאלה, האם תקנות הנגישות בבתי תפילה תקפות גם לבתי תפילה הנמצאים בבתי מלון, בתי חולים וכו?'
19/03/2014
 
 
בית כנסת

השאלה:

 

האם סעיף 77 בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב-2011 , העוסק בהתאמות נגישות בבתי תפילה, חל גם על בתי תפילה הנמצאים בתחומם של בתי מלון, בתי חולים וכו' ?

 

סעיף 77 לתקנות:

 

ניתן שירות דת בבית תפילה, יספק החייב את אלה:

(1) מערכת עזר קבועה לשמיעה כאמור בתקנה 54(2)(א), אם מספר המושבים במקום עולה על 60 או אם ניתן השירות, דרך קבע, ל-60 אנשים לפחות; לא נעשה במקום שימוש דרך קבע באמצעי הגברת קול, פטור נותן השירות מביצוע התאמות כאמור;

(2) עותקים בדפוס גדול של ספרי התפילה שנעשה בהם שימוש בשירות דרך קבע בשפה שמודפסים בה הספרים; מספר העותקים כאמור יהיה 10 אחוזי לפחות ממספר מקומות הישיבה במקום, אם ניתן בו שירות הדת דרך קבע, או ממספר המשתתפים דרך קבע בתפילה; בפסקה זו, "דפוס גדול" – אותיות דפוס שגודלן הוא בין 16 ל-22 נקודות;

(3) יספק לבקשת אדם עם מוגבלות מושב מותאם; אפשר שהמושב יוצב במקום ישיבה מיוחד; לא היו מקומות הישיבה בבית התפילה מקומות ישיבה קבועים, יסופק מושב מותאם בשיעור של 10 אחוזים מכלל הכיסאות המסופקים לציבור.

עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים:

 

הסעיף חל בכל מקום ציבורי, אשר פתוח לכלל הציבור או לחלק בלתי מסויים ממנו. על כן הסעיף חל על כל בית תפילה ציבורי, גם אם הוא נמצא בבית מלון.

יש לשים לב כי על פי הוראות הסעיף, הדרישה להתקנת מע' עזר לשמיעה חלה רק במקומות בהם מותקנת כבר מע' הגברה ובמקומות מעל 60 מושבים.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד