התאמות בבחינות גמר ממלכתיות לסטודנטים חרשים או כבדי שמיעה

בישיבתה מתאריך 7.5.12 אושר על ידי הנהלת מה"ט כי סטודנטים חרשים או כבדי שמיעה יהיו זכאים להתאמות המפורטות מטה בבחינות הגמר הממלכתיות, וזאת בהתאם לבקשה שתועבר מהמכללה והאישורים/ חוות הדעת מהגורמים המוסמכים ללקות שמיעה שיצורפו אליה
14/05/2012
 
 
אישה קוראת בספר ברייל

 

• תוספת זמן - תוספת זמן של 15 דקות על כל שעת בחינה, בהתאם למשך הזמן הרשום על טופס הבחינה.

 

• הקראה - ההקראה תינתן פעמיים בלבד מחוץ לחדר הבחינה.

- לסטודנט כבד שמיעה או לסטודנט חרש שיודע לקרוא שפתיים תינתן הקראה רגילה על-ידי רכז ההשגחה במכללה או משגיח באופן המפורט בחוזר מנהל מה"ט 10-4-52 ("התאמות בבחינות גמר ממלכתיות"). רכז ההשגחה או המשגיח יקריא לנבחן את השאלון בצורה ברורה באופן שהנבחן יוכל לראות את שפתיו.

 

- לסטודנט שנתמך במהלך לימודיו במתרגם לשפת הסימנים, תינתן ההקראה על-ידי אותו מתרגם. עם תחילת הבחינה יצא הנבחן מחדר הבחינה בליווי רכז ההשגחה במכללה או משגיח, למקום שיוקצה לצורך כך במכללה. המתרגם לשפת הסמנים יקריא לנבחן את שאלון הבחינה במלואו והנבחן יחזור לחדר הבחינה. לאחר השעה השנייה, יוכל הנבחן לצאת פעם נוספת למתרגם שיקריא לו פעם אחת נוספת את שאלון הבחינה מלואו, או חלק ממנו.

ההקראה תעשה תחת השגחה כאשר המתרגם מקריא בקול את השאלון בנוסף לתרגום לשפת הסימנים. במקרים בהם יועברו ביום הבחינה תיקונים ממה"ט המצריכים הקראה, יורשה המתרגם לשפת הסימנים להכנס לחדר הבחינה ולתרגם לנבחן את הערות שהועברו ממה"ט.

יודגש, התשלום למתרגם לשפת הסימנים יעשה על-ידי הסטודנט ולא על-ידי מה"ט או המכללה.

לקבלת אישור להקראה רגילה על-ידי רכז ההשגחה או המשגיח (לסטודנט כבד שמיעה/קורא שפתיים) או על-ידי מתרגם לשפת הסימנים, יש לצרף לבקשה המועברת למה"ט חוות דעת והמלצה מגורם מוסמך ללקות שמיעה או מהמכון לקידום החרש בישראל.

 

לא יינתן אישור להתאמות נוספות בבחינות הגמר הממלכתיות, גם אם הם הומלצו על-ידי הגורמים המוסמכים ללקות שמיעה או על-ידי המכון לקידום החרש בישראל.


מה"ט יעביר למכללות את העדכון בנושא זה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד