פסק דין בעניין הקצאת מקום חנייה לנכה שנשללה ממנו חנייה שמורה

23/10/2011
 
 
חניית נכים

שופט ביהמ"ש המחוזי בחיפה רון שפירא, קיבל השבוע את עתירתו של עודד שכטר, נכה שנשללה ממנו האפשרות לחניה שמורה לרכבו וקבע כי על הממונה על חופש המידע בעיריית חדרה, להעביר לו פרוטוקולים מלאים וערוכים כחוק, של דיוני הוועדה להקצאת מקומות חניה בעיר והחלטות שהתקבלו בנוגע לפנייתו וזאת לא יאוחר מ- 1.12.11. מאחר והמידע שהועבר לו, הוא חלקי בלבד, חייב השופט את עיריית חדרה, את ראש העירייה חיים אביטן ואת יו"ר הועדה להקצאת מקומות חניה לנכים, אינג’ יהושע אבי שר, לשלם לו את הוצאותיו בגין הגשת העתירה ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ש"ח, בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

מעיון בפסק הדין עולה כי ביום 23.1.05 נקבע כי יש להקצות לעודד שכטר חניה שמורה לרכבו ליד ביתו שבחדרה, עם ציון מספר רכבו. חניה זו עמדה לשימושו במשך שנים, עד שפנתה אליו העירייה בינואר 2009 והוא התבקש להגיש בקשה להקצאת מקום חניה ממוספר. ביום 10.5.09 פרסמה העירייה "נוהל הקצאת חניה שמורה לרכב נכה", המסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

בקשותיו של שכטר לחידוש תמרור לנכה נדחתה, הואיל ולא עמד בקריטריונים שנקבעו על ידי הצוות המקצועי ועל כן בוטל התמרור, לרבות סימון על פני הכביש שהוקצו לו בעבר. שכטר טען כי רק ב- 11.5.11 הודיעה לשכתה המשפטית של העירייה לבא כוחו כי בקשתו נדחתה ועליו לפנות לוועדה לשם קבלת פרטים נוספים. בנוסף טען כי לאחר מכן פנה פעמים רבות לקבלת החלטת הוועדה ופרוטוקול הוועדה אך פניותיו לא נענו.

השופט שפירא קבע כי בנסיבות המקרה, ואם סברו ראש העירייה, העירייה ויו"ר הועדה להקצאת מקומות חניה לנכים, כי היה על שכטר לפנות לממונה על פי חוק חופש המידע, היה עליהם ליידעו ו/או את ב"כ על האפשרות לפנות לממונה בהתאם לחוק ולא להפנותו לקבלת פרטים מאת הוועדה.

עוד ציין השופט כי אם סברו המשיבים שעל שכטר לפנות לממונה על המידע כאמור, היה עליהם להבהיר זאת מיידית בתשובה לו ו/או לב"כ ולא להפנותו לוועדה, תוך המתנה ממושכת להשלמת ההכנה של הפרוטוקול ותוך יצירת מצג כי הפניה מצויה בטיפול. כן ציין השופט כי במסירת הפרוטוקול לא ניתן מענה של ממש לפניותיו של שכטר, מאחר והפרוטוקול כפי שנמסר לו, הוא פרוטוקול חלקי, שאינו משקף את הדיון בפני הוועדה.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד