משרד החינוך מקדם שיוויוניות בקרב כלל התלמידים
5/12/2010
 
 

בהקשר ליום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות פרסם משרד החינוך את פעילותו הנעשית במטרה לתת מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים במסגרת ערכי השוויון והדמוקרטיה של החברה בישראל.

מדיניות המשרד הינה לאפשר לכלל התלמידים במדינת ישראל ללמוד, מתוך הכרה ביכולתם ובזכותם ומתוך הכרה וקבלה של שונות בין בני אדם כמרכיב בסיסי וטבעי.

תוכניות המשרד בנושא:

המשרד מייחס חשיבות רבה להנגשת מוסדות החינוך עבור הנכים.

בתוך כך, הקצה המשרד בשנת 2009 כ-32 מיליון שקל לטובת נושא זה, ובשנת הלימודים הנוכחית הקצה מעל ל-33 מיליון שקל. בשנת 2008, התקציב עמד על 22 מלש"ח. (גידול של 10 מלש"ח).

ההנגשה כוללת התקנת מעלית, שירותי נכים, שבילי גישה, רמפות ונגישות חושית – אקוסטית.

המשרד מפעיל את תוכנית השילוב במסגרת החינוך הרגיל לתמיכה בתלמידים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות הרגילות אשר פועלת מתוקף חוק חינוך מיוחד. התוכנית נועדה לאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים הלומדים בכיתה הרגילה לממש בצורה טובה יותר את הפוטנציאל שלהם ולרכוש מיומנויות שיקדמו אותם להיות חלק מהחברה גם בבגרותם.

חלקם של הילדים בעלי המוגבלויות מקבלים סייעת אשר מסייעת לתלמיד להשתתף בתוכנית הלימודים ולהבין את חומרי הלמידה ואת המטלות הניתנות בשיעור.

הסיוע הוא חלק ממערך התמיכה הכולל והוא ניתן אך ורק אם נמצא כי רמת תפקודו של התלמיד מחייבת זאת. הסייעת בהנחיית הצוות החינוכי פועלת לקדם את התמודדותו של התלמיד לקראת עצמאות ואוטונומיה תפקודית.

עבור התלמידים בעלי לקויות למידה בחינוך הרגיל, מערכת החינוך פיתחה בשנים האחרונות תהליכים חינוכיים מגוונים כמענה על צרכיהם של תלמידים אלו.

הידע המחקרי והפרקטיקה שנצברה בשטח סייעה לגיבוש עקרונות העבודה עם תלמידים לקויי למידה המבוססות על תהליכי איתור, תהליכי אבחון ותהליכי התערבות חינוכית וטיפולית המותאמת לפרופיל היכולות והקשיים של התלמידים.

מירב המענים לתלמידים לקויי למידה במערכת החינוך באים לידי ביטוי בשני ערוצים של ראיית רצף השלובים זה בזה:

א. ראיית הרצף ההתפתחותי של מהלך לימודיו של כל תלמיד במערכת החינוך מן הגן ועד לסיום בית הספר התיכון.

ב. ראיית הרצף הטיפולי שנועד להבטיח לתלמידים לקויי למידה תמיכה וסיוע, לצורך מיצוי יכולותיהם, לאורך מהלך לימודיהם במערכת החינוך.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד