חוסר במרחבים מוגנים נגישים במקומות העבודה מונע מנכים בצפון מלהגיע למקום עבודתם
 
 

לנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות מגיעות פניות רבות הנוגעות לשעת חירום, בעיקר פניות מאנשים עם מוגבלות , אשר אינם יכולים להגיע למקום עבודתם  בשל העדר מרחב מוגן נגיש עבורם.

עקב כך, החליטה הנציבות להגיש בקשה לתיקון להצעת החוק הגנה על עובדים בשעת חירום. על-פי התיקון -  לא יפטר מעביד עובד בשל היעדרותו מהעבודה או אי ביצוע העבודה, מחמת הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף מחמת העדר מקלט מתאים במקום עבודה לאדם עם מוגבלות אשר בגינן נמנע מן העובד להתייצב לעבודתו או לבצעה, לפי הענין.

בנוסף, הנציבות מבקשת לערוך תיקון להצעת חוק התאמות נגישות במקלטים לאנשים עם מוגבלות.

לעיונכם:

הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (הוראת שעה), התשס"ו-2006

הצעת חוק התאמות נגישות במקלטים לאנשים עם מוגבלות

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד