נגישות באוטובוסים - מתוך דו"ח מבקר המדינה
7/05/2009
 
 

על פי ההסכם שנחתם עם המפעילים, על המפעיל להתאים את סוג האוטובוס לקו. בכל קו מוגדר סוג האוטובוס הנדרש: עירוני או בין-עירוני . על פי סעיף 19 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, אדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תח"צ נגישים ומתאימים לשימושו. שירותי תח"צ הוגדרו בסעיף זה כאוטובוסים בקווים עירוניים. על פי סעיף זה התקינו שר האוצר ושר התחבורה תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-2003.

על פי תקנות אלה, כל אוטובוס עירוני משנת ייצור 2003 יהיה אוטובוס שמתקיימות בו דרישות תקנה 5 (להלן - אוטובוס נגיש) ובכללן יותקן בו מיתקן הרמה לכניסה וליציאה של נוסעים הנעים בכסא גלגלים. לפי תקנה 7 לתקנות אלה, בתוך שנה מיום תחילת תקנות אלה (יוני 2003), יכינו המפקח על התעבורה במשרד התחבורה, המפעילים והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, תכנית לתקופה של 10 שנים להפעלת אוטובוסים נגישים בקווי השירות.

עוד לפני השלמת התקנות החל משרד התחבורה בהכנת תכנית להנגשת התח"צ. בפברואר 2002 הכין אגף תח"צ מתווה כללי לתהליך תכנון הנגשת התח"צ העירונית בכל המדינה, כ-220 ערים ומועצות מקומיות. על פי התכנית, הרשות המקומית תהיה אחראית על הדרך המשמשת גישה לתחנות רחוב ולמתקני תחבורה והמפעיל יהיה אחראי להכנסת אוטובוסים נגישים. האומדן להנגשת תשתיות עמד על כ-28 מיליון ש"ח ולהנגשת אוטובוסים כ-125 מיליון ש"ח.

1. הנגשת תשתיות : בשלב ראשון הוחלט לבצע פיילוט במספר ישובים עירוניים ולגבש קריטריונים לקביעת סדר התקדמות הפרויקט ובשלב שני הוחלט לבצע תכנון מפורט של הנגשת כל הקווים העירוניים. מועד סיום השלב הראשון נאמד בכשנה.
במאי 2002 נקבעו עם מרכז השלטון המקומי אחת עשרה רשויות מקומיות בגדלים שונים בהן יבוצע הפיילוט. בכל אחת מהרשויות יהיה לפחות קו אוטובוס אחד שיהיה נגיש. העיריות שהשתתפו בפיילוט הכינו תכניות מפורטות לביצועו, אולם בשל עלותו הגבוהה של הפיילוט ביקשו העיריות ומרכז השלטון המקומי את סיועו של משרד התחבורה במימון.
משנת 2004 התנה משרד התחבורה את השתתפותו במימון פרויקטים תחבורתיים חדשים בכך שהרשות תתאים אותם ותנגיש אותם לנכים וכך בכל פרויקט תחבורתי חדש מבצעות הרשויות הנמכת אבני שפה, סימון מעברי חצייה וסילוק מכשולים.
בדצמבר 2007 הודיע שר התחבורה כי החל משנת התקציב 2008 הוא יעביר לרשויות המקומיות 10 מיליון ש"ח בכל שנה להנגשת תשתיות תחבורתיות ותחנות אוטובוסים לאנשים עם מוגבלויות.

2. הנגשת אוטובוסים: להשגת מטרה זאת כלל משרד התחבורה את החובה להשתמש באוטובוסים עירוניים העומדים בדרישות התקנות האמורות, בהסכמים שנחתמו עם המפעילים לאחר שנת 2003. כתוצאה מכך, כ-50% מהאוטובוסים של דן ואגד נגישים ורוב האוטובוסים העירוניים של המפעילים החדשים נגישים לנכים.
לדעת ועדת סדן, דפוסי התפעול של מערך התח"צ מבוססים על הניסיון עם אוכלוסיה בריאה. בדפוסים אלו אין כדי לענות על ביקושים ייחודיים לשירותי תח"צ האופייניים לאוכלוסיות של נכים עם קשת של מוגבלויות.

לסיכום: לדעת משרד מבקר המדינה הנגשת האוטובוסים הוא צעד חשוב אך אינו מספק. בהיעדר נגישות לתחנות, משתמשים בעלי מוגבלויות אינם יכולים להשתמש גם באוטובוסים הנגישים. על משרד התחבורה לפעול לאלתר להנגשת תשתיות בתיאום עם הרשויות המקומיות כך שנכים ואנשים עם מוגבלויות יוכלו להשתמש בתחבורה הציבורית.

מקור: דו"ח מבקר המדינה

כתבות נוספות בנושא:

13 שנה אחרי ההמלצות - התחבורה הציבורית עדיין לא נפתחה לתחרות (NRG)

התחבורה הציבורית בישראל: מלוכלכת וצפופה (YNET)

הדפסשלח לחברהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד