מרכז המחקר והמידע של הכנסת

קווים לרפורמה בניהול ובמימון של הטיפול הממושך בקשישים בישראל

24/03/2008

אשפוז פסיכיאטרי בכפייה של ילדים ובני-נוער

19/03/2008

הרפורמה בבריאות הנפש - סוגיות עיקריות

11/03/2008

גביית חובות ממטופלים פרטיים בגין ביקור במחלקות לרפואה דחופה בבתי-החולים הממשלתיים

9/03/2008

הפעלת מוקד טלפוני במוסד לביטוח לאומי בשיטת מיקור חוץ - מסמך המשך

6/03/2008

מחלות לב בישראל – שכיחות, טיפול ומניעת מוות

28/02/2008

תעריפי הסעות חירום באמבולנסים של מגן-דוד-אדום

28/02/2008

אישור אוטומטי להעסקת עובד זר

28/02/2008

מערך החיסונים בישראל

10/02/2008

הרחבת הזכאות לקבלת גמלה מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957

24/01/2008

שירותי בריאות הנפש לילדים ולבני נוער סוגיות מרכזיות לדיון ברפורמה בבריאות הנפש

22/01/2008

תיקון חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954 - נוסח מעודכן

13/01/2008

עובדי סיעוד זרים לנכים קשים

9/01/2008

הפיקוח על כשירותם הבריאותית של הנהגים בישראל

8/01/2008

היערכות הרשויות המקומיות ליישום פרק הנגישות בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח- 1998

3/01/2008

מערכת הבריאות בישראל: נתונים עיקריים

3/01/2008

ילדים ובני-נוער בהצעת תקציב המדינה לשנת 2008

31/12/2007

סייעות לילדים עם צרכים מיוחדים במערכת החינוך

25/12/2007

טיפול בהפרעות אכילה

25/12/2007

נגישות ההשכלה העל-תיכונית לאנשים עם מוגבלות שאינה פיזית

19/12/2007
עבור לתוכן העמוד