מרכז המחקר והמידע של הכנסת

סוגיית אי תלותן של הוועדות הרפואיות בועדות של המוסד לביטוח לאומי

6/05/2013

שרותי תעופה לבעלי מוגבלות

6/05/2013

הקצאת מכשירי שיקום וניידות לנכים

2/05/2013

תגי חניית נכים לחולים אונקולוגיים

17/02/2013

תפקידה של מערכת החינוך בזיהוי ובאיתור של ילדים בסיכון

13/11/2012

נתונים על גמלאות והטבות המשולמות מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957

12/08/2012

מרכז המידע והמחקר של הכנסת - סוגיות הנוגעות למטופלי דיאליזה בישראל

22/07/2012

פעילות הממשלה והמעסיקים לעידוד תעסוקת ישראלים במקצועות עתירי עובדים זרים

5/07/2012

הקשיים במימוש היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד

3/07/2012

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס` 17) (כפל קצבה), התשס”ז-2007 - ניתוח ואומדן עלות - מסמך עדכון

5/06/2012

הוראת הממונה על הביטוח במשרד האוצר בנושא הביטוח הסיעודי הקבוצתי

5/06/2012

קביעת זכאות לתג חנייה לנכה

3/05/2012

מרכז המידע והמחקר: ביטול גמלת ילד נכה בתקופת אשפוז הילד בבית חולים פסיכיאטרי

27/03/2012

מרכז המידע והמחקר של הכנסת בפרסום חדש בנושא: מועצת המוסד לביטוח לאומי

26/03/2012

מרכז המידע והמחקר: השתלבות אנשים עם מוגבלות בעבודה - מסמך עדכון

15/03/2012

עבירות מין נגד עובדות זרות - מסמך עדכון

26/01/2012

ילדים ובני-נוער עם הפרעות נפשיות: זכויות ושירותים במערכות הבריאות, הרווחה והחינוך

25/01/2012

היערכות קופות-החולים למתן טיפול פארה-רפואי לילדים אוטיסטים בני 7 - 18

25/12/2011

התנגדות תושבים למגורים בשכנות למוסדות סיוע קהילתיים לאנשים עם מוגבלות

15/12/2011

הטיפול בחולי הפוליו בישראל ובעולם במחצית הראשונה של המאה ה 20

8/12/2011
עבור לתוכן העמוד