מרכז המחקר והמידע של הכנסת

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: שירותי בריאות לחירשים וללקויי שמיעה בישראל

26/02/2018

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית - נתונים כלליים ונתונים על תלמידים במערכת החינוך המיוחד

6/11/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: הנגשת קווי אוטובוס בין - עירוניים לנוסעים בכסאות גלגלים: מבט משווה

1/08/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: סכומי התגמולים לפי הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום)(תיקון מספר 30) התשע"ז 2017

25/06/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: אומדן עלות להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת הנכות לשכר המינימום), התשע"ה 2015

22/06/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: תיאור קצבת נכות כללית ומנגנון ההפחתה של הקצבה בשל הכנסה מעבודה

22/06/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: תעסוקת נוער עם מוגבלות

22/06/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: נתונים על זכאות לתעודת בגרות בחינוך המיוחד

15/06/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: הנגשת מערכות מיחשוב לשילוב אנשים עם מוגבלות ראייה בעבודה

15/06/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: הסעות לילדים עם מוגבלות שהוריהם גרושים וגרים ביישובים שונים - בירור קיום נתונים בנושא

16/05/2017

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: הטיפול בסובלים מתחלואה נפשית כפולה

11/12/2016

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: מידע בנושא ”נגישות אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלות”

6/12/2016

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: שירותי בריאות לחירשים וללקויי שמיעה בישראל

14/09/2016

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: התאמות לסטודנטים עם לקות למידה

23/05/2016

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: חינוך לילדים עם צרכים מיוחדים בישראל – נתונים וסוגיות מרכזיות -

3/04/2016

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: הכרה במבוטח כסיעודי על ידי חברות הביטוח הפרטיות

14/03/2016

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: אחריות חברות הסיעוד והלשכות הפרטיות לסיעוד למניעת התעללות של מטפלי סיעוד זרים בזקנים

14/01/2016

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: קריטריונים למתן סיוע סיעודי לקשישים המתגוררים בביתם

30/12/2015

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: העסקת אנשים עם מוגבלות בכנסת

15/12/2015

מרכז המידע והמחקר של הכנסת: ניתוח עלויות הנדרשות לטיפול בתביעה לגמלה בפני המוסד לביטוח לאומי

1/11/2015
עבור לתוכן העמוד