הודעות לעיתונות - ועדות הכנסת

קריאה להגברת התיאום הבינמשרדי לטיפול במצוקת העולים החדשים בכלל והעולים הקשישים בפרט במלחמה בצפון

3/08/2006

הענקת תעודת הכרה לבוגרי המקצועות הפרא -רפואיים

1/08/2006

ניתוח במרפאות פרטיות או ציבוריות שאינן בית חולים יבוצע רק ע”י רופא מומחה בענף שהניתוח בתחומו

1/08/2006

ועדת העבודה אישרה היום תיקונים בהסכם הניידות המקנה לנכים גמלה מיוחדת.

”להקפיא לאלתר את הנחיית החשב הכללי בנושא רכישת התרופות וטכנולוגיות לבתי החולים הממשלתיים"

ועדת העבודה דנה בנושא: מניעת מוות של עוברים ומומים בתינוקות של נשים סוכרתיות.

הועדה לפניות הציבור דנה בנהלים לקבלת קשישים לא עצמאיים למקבץ דיור או להוסטל

ועדת העבודה אישרה היום החלת דין רציפות על הצעת חוק הקמת מאגר מידע לאומי של תורמי מח עצם

אושרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק למתן פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי - ערבי

לדחות את הפסקת השידור האנלוגי של ערוץ 2 המתוכננת ל- 01/08/2006

”ועדת בכלכלה דורשת מהרשות השנייה לפעול לדחייה בהפסקת השידור האנלוגי של ערוץ 2 המתוכננת ל- 01/08/2006, עד למציאת מציאת פיתרון דחוף ביותר, לאור המצב הביטחוני”

מחלוקת עקרונית בין משרדי האוצר והבריאות לגבי הקמת בי”ח באשדוד

ועדת העבודה אישרה החלת דין רציפות על הצ"ח הקובעת כי ארגוני מתנדבים יהיו פטורים מארנונה ומיסים נוספים

תבוטל לאלתר גביית 8% מהשילומים מגרמניה לעולים ניצולי שואה, דיירי הדיור הציבורי”

הועדה לפניות הציבור דנה היום בפניות ציבור של עיוורים הגרים בדיור הציבורי.

ח”כ רן כהן: ”ננהל מלחמת חורמה בסחר העבדים שנעשה בעובדים הזרים”

עבור לתוכן העמוד