כוונת משרד הבריאות לאשר לקופת חולים כללית להקים בית חולים פרטי
9/05/2007
 
 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בראשות היו”ר חה”כ משה שרוני, קיימה היום ישיבה בהצעה לסדר ב”דיון מהיר” של ח”כ זבולון אורלב בנושא: כוונת משרד הבריאות לאשר לקופת חולים כללית להקים בית חולים פרטי.

חה”כ משה שרוני, יו”ר הוועדה: ”מדיניות משרד הבריאות בכל הנוגע לרפואה הציבורית תיצור רפואה לאזרחים בעלי אמצעים ורפואה מצומצמת לעניים. בכוונתי לתבוע משר הבריאות להסביר בפני הוועדה את השיקולים המנחים את מדיניות המשרד”.

חה”כ זבולון אורלב: ”החלטת משרד הבריאות לאשר לשירותי בריאות כללית הקמת בית חולים פרטי היא צעד נוסף בדרך להרס הרפואה הציבורית ותיצור שתי נורמות של בתי חולים לבעלי יכולת ואחרים”.

חה”כ חיים אורון: ”בדומה לתירוצים שסיפק משרד הבריאות בהרשאה שנתן לשירותי בריאות כללית ולקופת חולים מכבי לקבוע ביטוחים משלימים על אלה הקיימים, כך גם הצידוקים של משרד הבריאות למתן האישור לשירותי בריאות כללית לפתוח בית חולים פרטי. אלה וגם אלה ירוקנו את הרפואה הציבורית מתוכן”.

מר זאב וורמברנד, מנכ”ל שירותי בריאות כללית: ”לשירותי בריאות כללית יש 2.5 מליון מבוטחים בביטוח המשלים ואנחנו מחוייבים לתת להם אפשרות לניתוחים פרטיים. בביטוחים המשלימים מבצעת שירותי בריאות כללית 40,000 אלף ניתוחים בשנה. רובם מבוצעים בבתי חולים פרטיים של מכבי. לשירותי בריאות כללית אין בית חולים פרטי וחדרי ניתוח פרטיים והיא מחוייבת שיהיה לה אפשרות לספק את השרות בעצמה, לפחות באופן חלקי. הדיון היום הוא על שויון ברפואה, שוויון בין הקופות, והצורך לקבוע דין אחד לכולם. אסור ואין אפשרות לחסום את שירותי בריאות כללית ולא לעשות סדר מחדש. לא ניתן לאפשר למכבי להחזיק חדרי ניתוח פי 3 ממה שהיא צריכה ולחסום את שירותי בריאות כללית”.

ד”ר בנימין דודזון, מנהל ביה”ח אסף הרופא טען כי יש לחזק את הרפואה הציבורית ולא להחליש אותה. ”צריך לזכור שדווקא בבתי החולים הציבוריים צומחים אותם פרופסורים בעלי שם שבסופו של דבר עושים כסף רב בבתי החולים הפרטיים. אם לא נמנע מקופות החולים להקים בתי חולים פרטיים, בתוך מספר קטן של שנים נהיה עדים לבריחת רופאים וכח רפואי מבתי החולים הציבוריים לבתי החולים הפרטיים. ללא ספק הדבר יפגע ברמת השירות של כלל האזרחים הנזקקים לרפואה הציבורית”.

ד”ר גמזו מאיכילוב טען שלא צריך לאפשר לקופת חולים הנתמכת מכספי הציבור להקים בית חולים פרטי ויש לבחון מחדש גם את הזכות שניתנה לקופת חולים מכבי בנושא. לדעתו, יש לאפשר משמרת שניה ושלישית בבתי החולים הציבוריים על מנת לנצל את המערכות היקרות שהיום מושבתות בבתי החולים לטובתם של החולים הנזקקים.

עו”ד יואל ליפשיץ נציג משרד הבריאות הודיע לוועדה כי שר הבריאות עדיין לא נתן את אישורו הסופי לשירותי בריאות כללית. הוא עדיין מתלבט ובוחן את הנושא וייתן את תשובתו בתוך 45 יום. מדובר בהחלטה לא קלה שכן אם לא ייעתרו לבקשת שירותי בריאות כללית ייצטרך להיבחן בשנית האישור שניתן לקופת חולים מכבי להקים את בתי חולים אסותא שהוא בית חולים פרטי לכל דבר”.


בסיכום הישיבה החליטה הוועדה:


הוועדה עוקבת בדאגה אחר היעדר מדיניות ברורה של משרד הבריאות באשר לרמת הרפואה הציבורית והשלכותיה על אי השוויון בין אוכלוסיות בקבלת שירותים רפואיים.

הוועדה חוזרת על עמדתה כי הקמת חדרי ניתוח פרטיים נוספים והרחבת הביטוחים המשלימים לתרופות מצילות חיים תוביל לכך שהלחץ הציבורי על הממשלה להרחבה ועדכון סל הבריאות הבסיסי יפחת באופן משמעותי ויוביל לכך שלמעלה מ-20% מהאוכלוסיה שאינה בעלת ביטוח משלים תיוותר עם שירותי בריאות שלא רק אינם הולמים את צרכיה אלא אף מונעים ממנה שירותי מצילי חיים.

לדעת הוועדה הכוונה לאשר לשירותי בריאות כללית הקמת חדרי ניתוח פרטיים וביטוח משלים חדש לתרופות מצילות חיים הינה צעד נוסף בהרס מערכת הרפואה הציבורית בכלל ופגיעה ברמה הרפואית של בתי החולים הציבוריים בפרט.

טשטוש הגבולות בין הסל הבסיסי לביטוחים המשלימים מביא להעברת משאבים מהסל הבסיסי לביטוחים המשלימים.

הוועדה דורשת מן הממשלה לנקוט במדיניות שתבטיח את עקרון השיוויון במערכת הבריאות ולא תיצור רפואה לאזרחים בעלי אמצעים ורפואה מצומצמת לעניים.

הוועדה דורשת משר הבריאות להתייצב בפני הוועדה תוך פרק זמן קצר ולהסביר מדיניותה בכל הנוגע לרפואה הציבורית, בטרם יקבל ההחלטה לאשר לשירותי בריאות כללית הקמת בית חולים פרטי.

הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד