פרוטוקולים של דיונים

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 36) (תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות), התשס"ז

25/08/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד), התשס"ז

25/08/2008

פניות ציבור לגבי השירות הניתן במוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי

24/08/2008

יישום המלצות דו"ח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה.

24/08/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הקלה בניידות), התשס"ז

24/08/2008

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (הפעלת מרכזי התעסוקה על ידי שירות התעסוקה)

24/08/2008

תיקון תקנות שירות התעסוקה (תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה)

6/08/2008

הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון מס' 3) (תנאים לזכאות למעון יום שיקומי)

6/08/2008

בחינת ההיערכות ליישום החוק להגדלת גמלאות הבטחת הכנסה לקשישים נזקקים ולסיוע לניצולי שואה

6/08/2008

הגדלת קצבת זקנה וקצבת שאירים

5/08/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 113) (עבודה מועדפת או נדרשת בטיפול ובסיוע אישי), התשס"ח

30/07/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 110) (דרישה לתשלום דמי ביטוח בתוך שבע שנים), התשס"ח

30/07/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשס"ח-2007 (רביזיה – לבקשת שר הבריאות)

30/07/2008

הצעת חוק שירות התעסוקה (תיקון – פיקוח על עובדים זרים של לשכה פרטית), התשס"ח

30/07/2008

פניות ציבור לגבי העדר טיפול הולם עבור ילדות ונערות הסובלות מהפרעות אכילה

27/07/2008

הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ז

27/07/2008

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 101) (קידום השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה), התשס"ז

27/07/2008

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 11) (עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ח

27/07/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 98) (הגדלת קצבת זקנה וקצבת שארים), התשס"ז

27/07/2008

הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – קבלני שירותים), התשס"ז

27/07/2008

מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש

27/07/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לאתר), התשס"ח

27/07/2008

"הזכות לדיור" – פרסום דוח האגודה לזכויות האזרח בישראל.

23/07/2008

השלכות תעריפון העמלות החדש של בנק ישראל על ציבור הצרכנים

23/07/2008

דיון בנושא עיכוב התקנת תקנות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

22/07/2008

פטור ממס לגמלאים על ריבית לחסכונות

17/07/2008

איסור הפליה במתן שירותי ביטוח

17/07/2008

הרפורמה בשיטת ההעסקה בסיעוד

9/07/2008

הסכם בדבר גמלת ניידות (תיקון מס' 9), התשס"ח-2008

9/07/2008

התנהלות ועידת התביעות כלפי יוצאי ברית המועצות לשעבר

8/07/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם, התשס"ח

7/07/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37) (הרחבת זכאותם של ילדים עם אוטיזם), התשס"ז

7/07/2008

מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש

7/07/2008

בחינת פעילות המשטרה בשנה החולפת במניעה ובמתן מענה לאלימות בה מעורבות קשישות

2/07/2008

הצעת חוק (לדיו מהיר): אי הפניית חולים על ידי קופת חולים כללית לבית החולים תל השומר של חה"כ משה גפני

2/07/2008

סיוע לימודי לילדים הסובלים מאפילפסיה הלומדים במסגרת החינוך הרגיל

2/07/2008

אלימות נגד קשישים עולים חדשים - לציון היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד קשישים

2/07/2008

פניות ציבור של הורים לילדים נכים הזקוקים לסייעת אישית בחינוך המיוחד

1/07/2008

סקירה ודיון על פעילות ועדת התביעות

1/07/2008

סוגיות בנושא אשפוז סיעודי – דו"ח מבקר המדינה

1/07/2008

הצעת חוק נופשונים לילדים עם נכות, התשס"ז

1/07/2008

מסירת דוח הוועדה הממלכתית לסיוע לניצולי שואה לוועדה, ע"י השופטת (בדימוס) דליה דורנר

30/06/2008

מכרוז ומסחור האשפוז הסיעודי במסגרת היום הבינלאומי למניעת אלימות נגד קשישים

30/06/2008

הצעת חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים

27/06/2008

הרחבת זכאותם של ילדים עם אוטיזם

27/06/2008

הצעת חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות (תיקון – לקות שאינה מגבילה באופן מהותי), התשס"ח

27/06/2008

יום המודעות הבינלאומי למניעת התעללות והזנחה של זקנים

27/06/2008

הצעת חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון), התשס"ח

27/06/2008

הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מחסור חמור בשירותי בריאות בפריפריה של חה"כ אורית נוקד

26/06/2008

הצעת חוק משק החשמל (תיקון), התשס"ח

24/06/2008
עבור לתוכן העמוד