פרוטוקולים של דיונים

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ט-2009

3/06/2009

צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים), התשס"ח-2009

1/06/2009

הצעה לסדר היום (דיון מהיר) בנושא: פנימיית אשלים בבאר-שבע - הצעתו של חבר הכנסת חיים אורון

1/06/2009

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום)(תוספת למימון צרכים מיוחדים)(תיקון), התשס"ט-2009

26/05/2009

תקנות הביטוח הלאומי (בדיקת מידת תלות בעזרת הזולת לגבי מבוטח שמלאו לו 90 שנים), התשס"ט-2009

26/05/2009

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח סיעוד)(ועדות עררים), התשס"ט-2009

26/05/2009

הסיוע הניתן לפליטי השואה.

26/05/2009

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009

26/05/2009

מימון חוות דעת רפואיות לפי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986

26/05/2009

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס'-), התשס"ח-2008

10/05/2009

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' ), התשס"ח-2008

10/05/2009

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס'), התשס"ח- 2008

10/05/2009

השלכות המשבר הכלכלי על פעילות המגזר השלישי

27/04/2009

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' ), התשס"ח-2008

20/04/2009

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' - -), התשס"ח-2008

20/04/2009

הסכם בדבר עידוד העסקת עובדים ישראלים בתחום הסיעוד.

20/04/2009

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2008

17/02/2009

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' - ), התשס"ט-2009.

5/02/2009

השלכות המשבר הכלכלי על פעילות המגזר השלישי

13/01/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), התשס"ח-2008

8/01/2009

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)(תיקון מס' - ), התשס"ח-2008

8/01/2009

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק) התשס"ח 2008

8/01/2009

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשס"ט-2008

8/01/2009

תקנות התעבורה (תיקון מס' ) התשס"ח- 2008 בדבר הגדרת קלנועית

24/12/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), התשס"ח-2008

18/11/2008

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמתקני בזק), התשס"ח

18/11/2008

הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 11) (עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ח

18/11/2008

תקנות משק הדלק (קידום התחרות)(הסדרת השילוט בתחנות תדלוק), התשס"ח

18/11/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הגדלת קצבת זקנה ושארים), התשס"ח

17/11/2008

צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

12/11/2008

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 7) (תיקון), התשס"ח-2008 (מ/374)

12/11/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 37) (הרחבת זכאותם של ילדים עם אוטיזם), התשס"ז

12/11/2008

תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים) (תיקון מס' 3), התשס"ח

12/11/2008

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 116) (ייצוג הולם בקרב עובדי העיריה), התשס"ח

11/11/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז

4/11/2008

הצעת חוק ניסויים רפואיים בבני אדם, התשס"ו

4/11/2008

פניות ציבור לגבי יישום חוק בניית בית חולים באשדוד

4/11/2008

הצעת חוק העיסוק באוסטיאופתיה

4/11/2008

הצ"ח עובדים זרים (תיקון מס' 12)(עובד זר בתחום הסיעוד), התשס"ח- 2008

30/10/2008

פניות ציבור בנושא מערכות אוורור בהוסטלים לקשישים ובמקבצי דיור.

27/10/2008

מכסות ותנאים למתן שירותים במרפאה לבריאות הנפש

26/10/2008

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרותיו) (תיקון מס' ), התשס"ח-2008

26/10/2008

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' ), התשס"ח-2008

26/10/2008

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 41) (בריאות הנפש), התשס"ז-2007 (מ/325)

26/10/2008

הצעת חוק ציוד רפואי, התשס"ח - 2007

5/10/2008

תקנות הנכים - תוספת למימון צרכים מיוחדים - לימודים לרכישת מקצוע

5/10/2008

תקנות בריאות העם (רישום מרפאות) (תיקון) התשס"ח - 2008


5/10/2008

יישום דוח ועדת החקירה הממלכתית בנושא הסיוע לניצולי השואה

18/09/2008

פניות הציבור לגבי השירות הניתן במוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי

3/09/2008

אמצעי אכיפה וענישה בתחום העובדים הזרים

25/08/2008
עבור לתוכן העמוד